Wat verandert er op het gebied van familierecht per 1 januari 2023:

23 Dec 2022

Koppeling erkennen en gezag is geregeld:

Bent u (de ouders van het kind) niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u bij het erkennen van uw kind op of na 1 januari meestal automatisch gezamenlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank.

Wettelijke indexering:

Met ingang van 1 januari 2023 worden de alimentaties met 3,4 % verhoogd. Dit is de geldende wettelijke indexering. Hiervan kan alleen afgeweken worden als je dit hebt afgesproken in het echtscheidingsconvenant of de rechter heeft bepaald dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.

WIJ.legal fact familierecht

Wijziging partneralimentatie:

  • Woonbudget:

Per 1 januari 2023 gaat de berekening van de partneralimentatie veranderen. Er wordt niet langer rekening gehouden met de daadwerkelijke woonlasten bij de berekening van partneralimentatie, maar met een woonbudget. Dit is 30 % van het netto besteedbaar inkomen, waaruit alle woonkosten zoals huur/hypotheek/(hogere) energielasten/onderhoudskosten geacht worden te kunnen worden betaald. Bij de berekening van kinderalimentatie rekenden we zo al. Nu dus ook bij de partneralimentatie.

Bij wijze van uitzondering kan gerekend worden met de daadwerkelijke woonlasten als deze woonlasten niet vermijdbaar en verwijtbaar zijn. Er kan ook reden zijn om rekening te houden met lagere woonlasten, maar 30 % van het netto besteedbaar inkomen wordt de norm.

  • De Jusvergelijking:

De jusvergelijking is bedacht om te voorkomen dat de alimentatiebetaler het financieel minder goed heeft dan de alimentatieontvanger. Dat kan namelijk nooit de bedoeling zijn. Tot en met 31 december 2022 gold als jusvergelijking: wat blijft er over aan vrije bestedingsruimte nadat aan de eerste levensbehoeften is voldaan?

Ook die manier van berekenen verandert per 1 januari 2023. We bekijken dan wat beide partijen feitelijk te besteden hebben. Dat moet gelijk zijn nadat de alimentatie is betaald. Bijzondere kosten die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in die vergelijking meegenomen. Dit geldt ook voor de kosten van de kinderen, voor zover die niet uit een kindgebonden budget worden vergoed.

Fiscale aftrek partneralimentatie:

Vanaf 1 januari 2023 zijn partneralimentatie en de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar in de laagste belastingtariefschijf. Hierdoor verandert de fiscale aftrek van de partneralimentatie naar 36,93 %.

Zo u bent weer bij!

Fijne feestdagen en een mooie start van 2023 !