Wetsvoorstel automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

11 Dec 2020

De Tweede Kamer heeft op 24 november 2020 een wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen.

Hoe is de situatie nu?

Indien de partner van een ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, krijgt deze partner niet automatisch het gezag. Daartoe moet deze ouder eerst nog een apart verzoek indienen (rechtspraak.nl) om het ouderlijk gezag te krijgen. Indien de partners zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgen zij op grond van de Wet automatisch gezamenlijk het gezag over hun kinderen.

Hoe zal het zijn in de toekomst?

De Tweede Kamer wil dat via de Wet wordt geregeld dat ook ongehuwd en niet-geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen indien zij het kind erkennen. Dit wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen voordat deze Wet daadwerkelijk van kracht wordt.

Als de Wet van kracht is, is er vanaf de geboorte automatisch sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag indien de partner van de moeder het kind heeft erkend voor de geboorte.

Vindt de erkenning plaats na de geboorte van het kind dan oefenen de moeder en de erkenner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit.

Hierop zijn wel uitzonderingen: onder andere indien de erkenning met vervangende toestemming van de rechtbank plaatsvindt, volgt er niet van rechtswege gezamenlijk gezag. De moeder behoudt het eenhoofdig gezag.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer dan zal het verkrijgen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning alleen van toepassing zijn als de erkenning heeft plaatsgevonden na de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet.

Tips

Zolang de nieuwe Wet nog niet door de Eerste Kamer is, dient de erkenner het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen (rechtspraak.nl). Dit is van belang voor zijn/haar positie ten opzichte van het kind.

In geval van erkenning ontstaat er een juridische band tussen het kind en de erkenner. Het kind wordt dan ook de erfgenaam van de erkenner.

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag wordt de juridische ouder ook verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind en kan hij/zij optreden als zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Indien je wilt weten of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan kunnen wij voor u het gezagsregister inzien.

Zie ook www.verder-online.nl