Wijzigingspercentage alimentatiebedragen vastgesteld voor 2024: 6,2 %

31 Oct 2023

Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn.

Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en meestal in november bekend gemaakt.

Door de algemene ontwikkeling van het loonpeil te volgen wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk jaar moet vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele inflatie.

Het percentage waarmee de alimentatiebedragen per 1 januari 2024 worden verhoogd, is vastgesteld op 6,2%.

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Liedeke Floris
Liedeke Floris