Wist u dat:

25 Mar 2022

Medio maart 2022 is er een grote stap gezet in de gelijkheid van ouders met en ouders zonder gezag !

Als ouders ongehuwd zijn moeten zij naast de erkenning van het kind ook altijd nog het gezag regelen bij de rechtbank via een formulier, zodat zij in het vervolg belangrijke beslissingen over het kind samen kunnen nemen.

Het kwam in mijn praktijk regelmatig voor dat ongehuwde partners vergaten het gezag te regelen en daar dan pas bij het uit elkaar gaan achter kwamen. Met soms gerechtelijke procedures tot gevolg. De Eerste Kamer heeft  gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarbij ook de ongehuwde partner na erkenning van het kind automatisch gezag krijgt. Nadat het wetsvoorstel is aangenomen, moet de regering zorgen dat het voorstel in het Staatsblad komt en inwerking treedt. Het is denkbaar dat de regering goedkeuring onthoudt, maar in de praktijk komt dat zelden of nooit voor.

Een grote stap vooruit dus. Dit voorkomt dat er later discussies tussen ouders ontstaan over het gezag en is in het belang van de kinderen.

Liedeke Floris