Telt de mening van kinderen in een echtscheidingszaak?

Fact Friday mening kinderen 1

Nog steeds wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo. Wat mogen kinderen dan wel?

Bij de rechtszaak tussen de ouders:

Als ouders uit elkaar gaan of er loopt een zaak over ouderlijk gezag of omgang of een ondertoezichtstelling, dan roept de rechter kinderen van 12 tot en met 18 jaar per brief op. Zij kunnen aan de rechter zelf vertellen wat zij van de situatie vinden. Zij mogen dus hun verhaal doen en kunnen niet zelf beslissen. Zij hoeven niet persé te komen en kunnen ook een brief aan de rechter schrijven. Daarin kunnen ze aangeven wat ze van de situatie vinden.

Gaat de procedure bij de rechtbank over kinderalimentatie dan krijgen kinderen tussen 16 jaar en 18 jaar een uitnodiging van de rechter om aan te geven wat zij van de situatie vinden. Dit kan ook in een gesprek of door het schrijven van een brief.

Eigen rechtsingang:

Daarnaast hebben minderjarige kinderen ook een eigen rechtsingang bij de rechter. De kinderen kunnen de rechter een brief schrijven en vragen om een beslissing te nemen over de invulling van de zorgregeling, informatieregeling, de benoeming van een bijzondere curator en het bepalen van het hoofdverblijf van hen in geval beide ouders het gezamenlijk gezag hebben over de kinderen.

De rechter zal na ontvangst van de brief van de kinderen, hen oproepen en dan een gesprek met hen hebben. Daarna zal er een zitting worden bepaald en dan worden de ouders opgeroepen en eventueel ook betrokken hulpverlenende instanties.

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de kinderen in een echtscheidingsprocedure.

Heeft u kinderen in een echtscheidingssituatie. Bij www.villapinedo.nl kunnen kinderen een luisterend oor vinden, zonder dat daar een van de ouders zich daarmee bezig houdt.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Dag van de Scheiding 2023

Vandaag 15 september 2023,  op de dag van de scheiding,  zult u op radio en tv de commercial horen van mijn beroepsvereniging de vFAS. Daarmee roepen wij niet op tot een echtscheiding maar vragen wij aandacht voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden. Noodzaak voor de partners zelf, voor hun eventuele kinderen en voor de omgeving, zoals grootouders.

Bijna duizend advocaten in Nederland zijn lid van de vFAS: de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Al deze advocaten hebben drie jaar extra gestudeerd en zijn daarmee specialisten op het gebied van scheiden. Ze zijn niet alleen advocaat, maar bovendien ook erkende mediators.

Door hun specialisatieopleidingen en -trainingen hebben vFAS- advocaten alle juridische kennis én kennis over de emotionele kant van een scheidingsproces in huis, om uw scheiding goed en respectvol af te kunnen wikkelen. Ook bij een einde samenleving of beëindiging geregistreerd partnerschap kunnen zij u bijstaan.

En dat kan op welke manier u dat ook wilt; via mediation, door overleg met ieder een eigen advocaat, dan wel, indien dit nodig is, door het voeren van een procedure bij de rechtbank. Alle vFAS-leden zijn getraind in het begeleiden van alle soorten scheidingen en houden altijd rekening met de soms heftige emoties die hiermee gepaard gaan.

Nieuws:

 • De vereniging vFAS introduceert vandaag een nieuw ouderschapsplan. Dat kunt u vanaf vandaag hier downloaden
 • Dit is tot stand gekomen na een evaluatie van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de vFAS. Zij hebben ouders, als ervaringsdeskundigen gevraagd naar hun ervaringen met het oude ouderschapsplan.
 • vFAS-advocaten pleiten er overigens voor dat ouders, ook al voordat er problemen zijn, samen hun ouderschapsplan bespreken. Het ouderschapsplan maken als je net uit elkaar bent, kan namelijk een hele klus zijn.

Voorkomen is beter dan genezen !

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Na echtscheiding met kinderen naar het buitenland? Vul een toestemmingsformulier in.

Toestemmingsformulier voor vakantie naar het buitenland met kinderen na echtscheiding: Waarom het belangrijk is en hoe het werkt! Heb je eraan gedacht voor de komende vakantie ?

Inleiding:

Bij een echtscheiding is het regelen van vakanties met de kinderen vaak een punt van zorg en discussie tussen beide ouders. Om conflicten te voorkomen en de belangen van zowel de ouders als de kinderen te beschermen, is het opstellen en gebruiken van een toestemmingsformulier voor vakanties van groot belang. In dit artikel zullen we bespreken waarom een toestemmingsformulier nodig is, wat erin moet staan en hoe het kan helpen om een soepele vakantieplanning te realiseren.

Waarom een toestemmingsformulier?

Een toestemmingsformulier is een document dat door beide ouders wordt ondertekend en waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot vakanties met de kinderen na de echtscheiding. Het formulier heeft verschillende belangrijke functies:

 • Duidelijkheid en zekerheid: Het toestemmingsformulier biedt duidelijkheid over de vakantieplanning en voorkomt misverstanden tussen beide ouders. Het definieert de exacte data, bestemmingen en andere relevante details van de vakantie, waardoor onduidelijkheden en mogelijke geschillen worden voorkomen.
 • Bescherming van de belangen van de kinderen: Het formulier zorgt ervoor dat beide ouders betrokken zijn bij de vakantieplanning en dat de belangen en het welzijn van de kinderen centraal staan. Door het opstellen van het toestemmingsformulier kunnen ouders samen beslissingen nemen die in het belang zijn van de kinderen, zoals rekening houden met schoolverplichtingen of medische afspraken.
 • Juridische geldigheid: Het toestemmingsformulier heeft een juridische waarde.
 • Het dient als bewijs dat beide ouders (met gezag) akkoord zijn gegaan met de vakantie naar het buitenland van de ene ouder met de kinderen en dat er geen sprake is van schending van afspraken of kinderontvoering . Zeker als een ouder alleen reist met een kind, kan dit van belang zijn.
 • Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft ook toestemming nodig van de ouder met gezag.
 • Indien anderen (opa, oma of andere familieleden) met het kind op vakantie wil gaan is ook toestemming nodig.
 • Het vergemakkelijkt de controle bij de marechaussee.

Wat moet er in een toestemmingsformulier staan?

Een toestemmingsformulier voor vakanties met kinderen na echtscheiding naar het buitenland moet bepaalde essentiële informatie bevatten. Hier zijn enkele belangrijke elementen die in het formulier moeten worden opgenomen:

 • Persoonsgegevens: Vermeld de volledige namen, contactgegevens en woonadressen van beide ouders, evenals de namen en geboortedata van de kinderen.
 • Reisdetails: Specificeer de data van de vakantie, de bestemming(en) en de duur van de reis. Vermeld ook eventuele speciale activiteiten of bijzondere omstandigheden die relevant zijn voor de vakantie.
 • Toestemming: Beide ouders moeten het formulier ondertekenen om aan te geven dat ze akkoord gaan met de vakantieplanning.

Als geen toestemming gegeven wordt kan de rechter om vervangende toestemming gevraagd worden. De rechtbank-Oost-Brabant heeft twee extra zittingsdagen ingepland voor de problemen die spelen bij ex-echtgenoten inzake vervangende toestemming vakanties.

Mijn advies:

Regel het op tijd !

Klik hier om de Nederlandse versie van het toestemmingsformulier te downloaden en klik hier voor de Engelse versie.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

9 september 2022 Dag van de Echtscheiding? Wat is dat nou weer..?

fact dag van de echtscheiding

Na terugkeer van de vakantie, op 9 september 2022 houdt de vereniging Familie en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators weer de dag van de echtscheiding. Dit is een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor een zorgvuldige echtscheiding. Dit jaar is er extra aandacht voor het samengestelde gezin.

Ook wij.legal doet daar aan mee.

De vFAS heeft deze dag ingesteld, zodat er extra aandacht is voor de kwaliteit bij echtscheidingen. vFAS-leden hebben allemaal een driejarige studie gedaan om toe te treden tot de vereniging van de vFAS, zodat je zeker weet dat iemand met kennis je begeleidt in deze vervelende periode van je leven. Daarbij hebben zij het keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten. Je spreekt met echte specialisten dus.

Heeft u vragen op het gebied van familierecht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen een mediation, een overlegscheiding of het toernooi-model? Stel ze gerust!

U bent van harte welkom op vrijdag 9 september as. U kunt dan kosteloos uw vragen stellen gedurende de dag van 09.00 uur tot en met 14.00 uur. U kunt natuurlijk ook langskomen op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, aan de Lekkerbeetjesstraat 6. In dat geval vragen wij u even een afspraak te maken: 088-1410800. Dat kan overigens ook op andere dagen in de eerste week van september.

Maar voor nu:

Wenst wij.legal iedereen een fijne, rustige, fantastische en zorgeloze vakantie toe!

This image has an empty alt attribute; its file name is LIEDEKE-4-150x150.png

Liedeke Floris