9 september 2022 Dag van de Echtscheiding? Wat is dat nou weer..?

fact dag van de echtscheiding

Na terugkeer van de vakantie, op 9 september 2022 houdt de vereniging Familie en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators weer de dag van de echtscheiding. Dit is een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor een zorgvuldige echtscheiding. Dit jaar is er extra aandacht voor het samengestelde gezin.

Ook wij.legal doet daar aan mee.

De vFAS heeft deze dag ingesteld, zodat er extra aandacht is voor de kwaliteit bij echtscheidingen. vFAS-leden hebben allemaal een driejarige studie gedaan om toe te treden tot de vereniging van de vFAS, zodat je zeker weet dat iemand met kennis je begeleidt in deze vervelende periode van je leven. Daarbij hebben zij het keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten. Je spreekt met echte specialisten dus.

Heeft u vragen op het gebied van familierecht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen een mediation, een overlegscheiding of het toernooi-model? Stel ze gerust!

U bent van harte welkom op vrijdag 9 september as. U kunt dan kosteloos uw vragen stellen gedurende de dag van 09.00 uur tot en met 14.00 uur. U kunt natuurlijk ook langskomen op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, aan de Lekkerbeetjesstraat 6. In dat geval vragen wij u even een afspraak te maken: 088-1410800. Dat kan overigens ook op andere dagen in de eerste week van september.

Maar voor nu:

Wenst wij.legal iedereen een fijne, rustige, fantastische en zorgeloze vakantie toe!

This image has an empty alt attribute; its file name is LIEDEKE-4-150x150.png

Liedeke Floris

Kan een echtscheidingsconvenant nog aangepast worden nadat het getekend is?

Dit is een vraag die ik vaak krijg, nadat een convenant is ondertekend en zelfs bekrachtigd is door de rechtbank. Dit omdat mensen soms achteraf spijt hebben van wat er is afgesproken.

In het convenant staat vaak dat afspraken niet kunnen worden ontbonden. Dat maakt het lastig om onder die afspraken uit te komen. Als de ex-partner de afspraken niet nakomt, kan de andere partner eisen dat de afspraken worden nagekomen.

Kan een convenant worden aangepast?

Het antwoord is ja, maar ook nee. Het kan soms wel en soms niet.

Het kan eenvoudig:

Wanneer beide partners het samen eens zijn over de wijziging. In dat geval maken ex-partners een aanvullende overeenkomst, waarin staat dat de afspraken uit het convenant vervangen worden door andere afspraken.

Lastiger is het als ex-partners het niet eens zijn over een wijziging. In dat geval kan er alleen een wijziging plaatsvinden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Een rechter kan dan bepalen dat de afspraken door veranderde omstandigheden niet meer redelijk zijn.

Ook kan het als er een relevante wijziging van omstandigheden is, die rechtvaardigt dat de eerdere afspraken worden gewijzigd. Dit kan soms zo zijn bij de vastgelegde alimentatie, omdat bijvoorbeeld het bedrag niet langer redelijk is. De wijziging moet dan wel een relevante wijziging zijn, die rechtvaardigt dat de eerdere afspraak komt te vervallen.

Liedeke Floris

Voor de lol trouwen in Las Vegas?

Zoals vaak wordt gezien in films, is trouwen in Las Vegas bij sommige mensen populair.

Maar is zo’n huwelijk rechtsgeldig? In principe wel! Dus als je uit elkaar wilt gaan, zal je ook de echtscheiding moeten aanvragen.

Maar in dit arrest liep het anders:

De man stelt dat partijen dachten dat de bijeenkomst slechts een toeristische attractie was en geen rechtsgeldige huwelijksvoltreking. Ze beschouwden het certificaat als souvenir om thuis aan de muur te hangen. De vrouw heeft dit tijdens de mondelinge behandeling bevestigd. Zij heeft aangegeven dat partijen ter plaatse nog hebben nagevraagd of het huwelijk rechtsgeldig in Nederland was en dat dit was ontkend. De man heeft pas jaren later ontdekt, nadat hij was gaan twijfelen en dit bij de autoriteiten in Nevada heeft nagevraagd dat het huwelijk wel rechtsgeldigheid had en is toen deze procedure gestart.

De rechtbank overwoog als volgt of er sprake was van wederzijdse dwaling (mutual mistake)

“Ze hebben alleen deelgenomen aan de ceremonie omdat ze het certificaat als souvenir mee naar huis wilden en dit zouden ze niet gedaan hebben als ze de rechtsgeldigheid ervan hadden ingezien. Deze dwaling is gezien hun leeftijd destijds en ook de wijze waarop de ceremonie was vormgegeven – door een Elvis imitator – ook wel voorstelbaar. Dat er sprake was van dwaling blijkt ook uit het feit dat partijen er nooit voor gekozen hebben het huwelijk in Nederland te laten erkennen. Het verzoek wordt daarom toegewezen.”

Omdat beide partijen verklaarden dat zij niet wisten dat er een rechtsgeldig huwelijk werd gesloten, heeft de rechtbank het huwelijk nietig verklaard op basis van wederzijdse dwaling (gebaseerd op het toepasselijke recht van Nevada). Dus dan is er ook geen echtscheidingsprocedure nodig!

Hierbij de link voor de volledige uitspraak.

Liedeke Floris

Waarom maken jullie eigenlijk ruzie?

Jullie zijn toch al gescheiden!

Deze quote uit de film Soof 2 triggerde mij deze kerstvakantie. Ik moest erom lachen, maar weet ook uit de praktijk dat het lastig kan zijn om na de scheiding “normaal” met elkaar om te kunnen gaan. Het is daarom dat in onze praktijk er ook aandacht besteed wordt aan de emoties tijdens en na de scheiding.

Gelukkig is er de laatste jaren vaak veel meer oog voor de communicatie tussen ouders die uit elkaar gaan. Ook worden de effecten die dit voor kinderen heeft steeds beter inzichtelijk. Neem eens een kijkje op www.villapinedo.nl. Misschien heeft je kind hier behoefte aan.

Wij.legal wenst voor 2022 dat alle gescheiden ouders en hun kinderen beter inzicht krijgen in de manier van communiceren, zodat men elkaar beter begrijpt en de gevonden oplossingen rust brengen. Ook voor de jaren na de scheiding!

Een mooie start van 2022 !

 

Liedeke Floris