Wetsvoorstel automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

De Tweede Kamer heeft op 24 november 2020 een wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen.

Hoe is de situatie nu?

Indien de partner van een ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, krijgt deze partner niet automatisch het gezag. Daartoe moet deze ouder eerst nog een apart verzoek indienen (rechtspraak.nl) om het ouderlijk gezag te krijgen. Indien de partners zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgen zij op grond van de Wet automatisch gezamenlijk het gezag over hun kinderen.

Hoe zal het zijn in de toekomst?

De Tweede Kamer wil dat via de Wet wordt geregeld dat ook ongehuwd en niet-geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen indien zij het kind erkennen. Dit wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen voordat deze Wet daadwerkelijk van kracht wordt.

Als de Wet van kracht is, is er vanaf de geboorte automatisch sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag indien de partner van de moeder het kind heeft erkend voor de geboorte.

Vindt de erkenning plaats na de geboorte van het kind dan oefenen de moeder en de erkenner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit.

Hierop zijn wel uitzonderingen: onder andere indien de erkenning met vervangende toestemming van de rechtbank plaatsvindt, volgt er niet van rechtswege gezamenlijk gezag. De moeder behoudt het eenhoofdig gezag.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer dan zal het verkrijgen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning alleen van toepassing zijn als de erkenning heeft plaatsgevonden na de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet.

Tips

Zolang de nieuwe Wet nog niet door de Eerste Kamer is, dient de erkenner het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen (rechtspraak.nl). Dit is van belang voor zijn/haar positie ten opzichte van het kind.

In geval van erkenning ontstaat er een juridische band tussen het kind en de erkenner. Het kind wordt dan ook de erfgenaam van de erkenner.

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag wordt de juridische ouder ook verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind en kan hij/zij optreden als zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Indien je wilt weten of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan kunnen wij voor u het gezagsregister inzien.

Zie ook www.verder-online.nl

Samenlevers met kinderen opgelet!

Wat moet je toch veel regelen als je kind geboren wordt en je niet getrouwd bent. Meer dan als je wel getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je niet bent getrouwd, is de biologische vader namelijk niet automatisch de officiële vader van het kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont. Als je getrouwd bent hoeft dat niet, dan ben je automatisch de officiële vader van het kind.

Ook tijdens de zwangerschap kun je het kind al erkennen. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Je  kunt je kind erkennen als je de  aangifte van de geboorte doet. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Wil je ook samen het ouderlijk gezag regelen over je kind, zul je nog een extra verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Dat moet voor elk kind opnieuw. Dit kan heel gemakkelijk digitaal met je digid op de website www.rechtspraak.nl. Je doet dan een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252 Burgerlijk Wetboek)

Te vaak komt het in mijn praktijk voor dat achteraf blijkt dat dit verzoek  niet is ingediend. Veelal omdat men het gewoon vergeten is om het  in te dienen. Of het komt voor dat het verzoek alleen voor het eerste kind is ingediend en bij de latere kinderen wordt vergeten.  Veelal komt men daar dan pas achter bij het beëindigen van de relatie. Dan komt men er pas achter dat de moeder alleen het gezag heeft over het kind en ontstaan er problemen in een toch al emotionele situatie.

Men kan dit op zich snel oplossen door alsnog aan te geven bij de rechtbank dat je gezamenlijk gezag wenst. Als je het samen eens bent is dat zo opgelost. Je dient gezamenlijk het verzoek in.

Gelukkig staat in de wet dat zelfs als de moeder dan niet meewerkt aan het gezamenlijk ouderlijk gezag over je kind, er daartoe een verzoek kan worden gedaan bij de rechtbank. Zo’n verzoek wordt meestal toegewezen, tenzij er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem en verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen of afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Niemand zit te wachten op zo’n rechtszaak want dat brengt veel spanningen met zich mee, ook voor de kinderen. Dus samenlevers, kijk het nu goed na. En vul anders vandaag nog samen het verzoek in bij de rechtbank. Dit voorkomt problemen in de toekomst!

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling”, juni 2018.Liedeke Floris