De opstelling van verzekeraars bij de afwikkeling van letselschade is verhard

08 May 2017

Op 14 april 2017 heeft de TV uitzending EenVandaag aandacht besteed aan de opstelling van verzekeraars bij afwikkeling van letselschade. Steeds meer claims worden afgewezen en de afwikkeling van dossiers wordt getraineerd. Blijkbaar varen verzekeraars een andere koers waarvan slachtoffers de dupe worden.

Het leven van een slachtoffer staat vaak op zijn kop na een ongeval, zeker als er sprake is van ernstig letsel. Helaas lijkt het erop dat ze voor de tweede keer slachtoffer worden bij de afwikkeling van hun letselschade. Verzekeraars wijzen steeds meer claims af. Zij erkennen geen aansprakelijkheid of bestrijden steeds feller [de hoogte van] de schade. Het slachtoffer zonder juridische bijstand is praktisch machteloos tegen een verzekeraar.

Veel slachtoffers hebben het gevoel niet serieus genomen te worden. Ook zou de verzekeraar het slachtoffer ‘procedure moe’ maken zodat er eerder geschikt kan worden.

Oorzaak opstelling verzekeraars

Stijging advocaatkosten?
De verharding zou komen door een verhoging van de advocaatkosten. Een onderbouwing hiervan is er niet. Het is dan ook maar de vraag of er wel een stijging is en zo ja waardoor dat dan wordt veroorzaakt. Dit kan inflatie zijn maar juist ook de halsstarrige houding van de verzekeraars die meer werk voor de letselschadeadvocaat meebrengt.

Reorganisaties verzekeraars
Er zijn vele reorganisaties bij verzekeraars en hierdoor ook wisseling van schadebehandelaars. Veel ervaren behandelaars, die schade voorspoedig en deskundig konden regelen, zijn verdwenen. Vaak wordt geleden en nog te lijden schade niet meer in goed overleg geregeld maar is het eerder een ‘vechtpartij’.

Daarnaast zijn er door reorganisaties ook vele achterstanden bij de verzekeraars en laat de behandeling van de dossiers op zich wachten.

GBL: Gedragscode Behandeling Letselschade of Grote Boze Leugen?

Reeds in 2012 is een herziene GBL in het leven geroepen. Hierin staan de gedragsregels opgesomd bij de behandeling voor letselschade. De gedragscode is bindend voor verzekeraars. De GBL gaat uit van het zogenaamde harmoniemodel want; “strijd tussen partijen is belastend voor mensen met letselschade”, aldus de Letselschaderaad die de gedragscode beheert en handhaaft:

“de GBL stelt consequent het belang van het slachtoffer voorop”

Zoals ook uit de voorbeelden in de uitzending van EenVandaag blijkt, werkt het GBL niet. De gedragsregels worden niet gevolgd. Termijnen worden overschreden en het belang van het slachtoffer lijkt niet voorop te staan, de klantvriendelijkheid is vaak ver te zoeken.

Veel verzekeraars houden zich niet aan de gedragscode en sancties zijn er niet. De GBL lijkt een lege huls te zijn. Dus toch de “Grote Boze Leugen”, zoals belangenbehartigers van slachtoffers het nog al eens noemen?

Wat nu?

Gelet op de aantoonbare verharding van de verzekeraars is hier een rol voor de politiek weggelegd. De gedragscode zal in de wet moeten worden verankerd, met sancties voor verzekeraars die zich er niet aan houden. Wellicht dat er dan verbetering zal optreden.

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling” Mei 2017

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte