Dure advocaat? Soms zijn de kosten aftrekbaar!

30 Oct 2020

In mijn praktijk ontvang ik vaak vragen over de kosten die een echtscheidingsprocedure met zich meebrengt en de mogelijkheid of deze kosten aftrekbaar zijn.

De kosten van een (echt)scheiding zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, behoudens voor het verkrijgen van partneralimentatie of pensioenrechten.

 Er zijn dus twee uitzonderingen:

  1. Als je kosten maakt om inkomen te verkrijgen (dus partneralimentatie) zijn die aftrekbaar.
  2. Kosten voor het verkrijgen van pensioenrechten kunnen ook aftrekbaar zijn.

Fiscale aftrek kosten echtscheidingsprocedure

De kosten voor het verkrijgen, innen en behouden van partneralimentatie zijn fiscaal aftrekbaar.

Het gaat hier dus alleen om de kosten van de alimentatiegerechtigde, degene die alimentatie verkrijgt.

Welke kosten zijn nu aftrekbaar:

–              Advocaatkosten;

–              Eventuele reiskosten;

–              Eventuele telefoonkosten.

Willen de kosten aftrekbaar zijn dan moet er uiteindelijk wel partneralimentatie worden overeengekomen in een convenant of bij rechterlijke uitspraak.

De kosten die samenhangen met het verkrijgen van (een afkoopsom van) partneralimentatie.

Op grond van de Wet IB 2001 worden bedragen die een alimentatiegerechtigde ontvangt als partneralimentatie aangemerkt als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Hierover moet de alimentatie ontvanger inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet betalen.

Dus de ontvangen alimentatie is altijd bruto. De ontvanger dient maandelijks een bedrag te reserveren zodat straks de belasting hierover betaald kan worden. Ook kan de alimentatie ontvanger al maandelijks de belasting afdragen aan de belastingdienst zodat er niet aan het eind van het jaar een naheffing komt.

De kosten zijn ook aftrekbaar indien er ten tijde van het maken van de kosten het redelijkerwijs te verwachten was dat er partneralimentatie zou worden toegekend. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dat bepaald in haar uitspraak van 12 december 2019 (ECLI:NL:RBZWB:2019:5615).

In deze zaak is er een mislukte poging gedaan om partneralimentatie te verkrijgen. Echter omdat ten tijde van het maken van de kosten het redelijkerwijs te verwachten was dat partneralimentatie zou worden toegekend, werden de kosten toch aftrekbaar geacht.

Kosten voor het verkrijgen van pensioenrechten kunnen ook aftrekbaar zijn.

Soms moeten er werkzaamheden worden verricht om het pensioen te verkrijgen/uitgekeerd te krijgen.

Bijvoorbeeld:

  • Als blijkt dat de formulieren ter verevening van het pensioen niet binnen twee jaren zijn ingediend. In dat geval moet dan de pensioengerechtigde rechtstreeks het pensioen vorderen van de ex-partner. Daarvoor wordt dan vaak een advocaat ingeschakeld om dat gedaan te krijgen. De kosten die voor de advocaat gemaakt worden, worden fiscaal gezien als verkrijging partneralimentatie. De kosten zijn dan ook fiscaal aftrekbaar voor de pensioengerechtigde.
  • Of indien er werkzaamheden moeten worden verricht ter verkrijging van het pensioen opgebouwd  in eigen beheer. Het kan zijn dat dit pensioen niet kon worden uitgekeerd ten tijde van het einde van het huwelijk maar veel later pas. Indien dan daarvoor werkzaamheden dienen te worden verricht zijn deze net als partneralimentatie fiscaal aftrekbaar voor de pensioengerechtigde.

Gespecificeerde facturen

Het is dus van groot belang dat de facturen gespecificeerd zijn en dat  duidelijk is welke werkzaamheden verricht zijn en welke werkzaamheden de verkrijging van partneralimentatie betreffen of die bijvoorbeeld de afkoop partneralimentatie betreffen.

De facturen van ons kantoor zijn altijd zo ingericht dat duidelijk is welke werkzaamheden zijn verricht.

Ook kan in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen dat de kosten ter verkrijging van partneralimentatie voor de alimentatiegerechtigde zijn.

Wordt er gekozen voor een pakket/vast tarief of mediation, dan worden de kosten die de partneralimentatie betreffen gespecificeerd, zodat de alimentatiegerechtigde voor aftrek van deze kosten in aanmerking kan komen.

Aangifte inkomstenbelasting

Zoals aangegeven wijzen wij u hierop ingeval wij uw belangen behartigen en ook zorgen wij voor gespecificeerde facturen. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting kunt u dan de aftrekbare kosten opvoeren. Mocht u de aangifte inkomstenbelasting niet zelf doen, dan moet u de facturen aan uw financieel adviseur geven die deze dan kan verwerken in de aangifte.

Zie ook de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/scheiden