Affectieschade

Familieleden waarvan een dierbare is komen te overlijden of ernstig gewond geraakt door toedoen van een derde hebben vanaf 2019 recht op smartengeld, zogenaamde affectieschade. Het betreft bepaalde bedragen en de kring van gerechtigden is beperkt.