Boedelscheidingen

Wie krijgt wat? Als twee mensen een punt achter hun relatie zetten, is er veel te regelen en moet het ook gaan over de verdeling van de bezittingen en schulden. Dat is aan de orde bij een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en de verbreking van een samenleving. Tot de vraagstukken behoren: de waardering van de woning(en), de waardering van de onderneming(en), ontrafeling van zakelijke belangen, verrekening op grond van in huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbedingen. Van belang is of je bent gehuwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.