Heftruckongevallen en aansprakelijkheid werkgever

06 Jul 2017

Zeer recent [17 juni jl.] is een Hema werknemer overleden ten gevolge van een heftruckongeval. De werknemer stond op een hoogwerker te werken toen hij werd aangereden door een heftruck. De hoogwerker viel om en de man overleed ter plekke. De arbeidsinspectie en het bedrijf zijn een onderzoek gestart.

In praktisch elk distributiecentrum wordt gebruik gemaakt van heftrucks voor het verplaatsen van goederen. Er zijn algemene eisen voor onderhoud, keuring, wijze van gebruik etc. Toch vinden er vaak ongevallen plaats, helaas ook met dodelijke afloop. Jaarlijks gebeuren er ongeveer 1700 incidenten met een heftruck [bron: HeftruckNederland].

Rijvaardigheid heftruckchauffeur

Bij veel heftruck ongevallen laat de rijvaardigheid te wensen over. Er zal eerst een opleiding gegeven moeten worden en instructies. Helaas zijn er nog steeds bedrijven die hier niet aan voldoen. Nu de economie aantrekt en er meer personeel nodig is wordt er door werkgevers minder zorgvuldig omgesprongen met de vereisten [ o.a. heftruckdiploma + herhalingsopleidingen].

Is de werkgever aansprakelijk?

Als er een bedrijfsongeval plaats vindt hoeft de getroffen werknemer slechts te stellen dat hij letsel heeft opgelopen in de uitvoering van zijn werk. De werkgever moet vervolgens bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Zorgplicht

De wettelijke zorgplicht stelt hoge eisen aan de werkgever. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving:

  • is de heftruckchauffeur voldoende opgeleid?
  • zijn de heftrucks uitgerust met voldoende veiligheidsvoorzieningen?
  • is in het magazijn de scheiding tussen voetgangers en heftrucks voldoende?
  • is de heftruck voldoende onderhouden?
  • hebben de magazijnmedewerkers veiligheidsschoenen aan?
  • is er een verkeersreglement?

Etc.

De werkgever moet aldus een groot aantal voorzorgsmaatregelen treffen om een veilige omgeving te creëren. Daarnaast moet zij toezicht houden en regelmatig instrueren. Pas als de werkgever kan bewijzen aan deze uitgebreide zorgplicht te hebben voldaan is zij niet aansprakelijk. In de praktijk is een werkgever echter vrij snel aansprakelijk voor het ontstaan van ongevallen. Alleen het treffen van veiligheidsmaatregelen en instructie is niet voldoende. De werkgever moet zeer alert zijn op de naleving van de maatregelen en [dagelijks] blijven instrueren.

De werkgever is echter niet aansprakelijk als zij aan kan tonen dat de schade met of door de heftruck is ontstaan door opzet of roekeloos gedrag van de werknemer.

Uitspraak Rechtbank Midden Nederland 14 juni 2017

Op 18 juni 2014 heeft een werknemer een ongeval gehad waarbij hij zijn linker onderbeen en voet heeft verbrijzeld. De werknemer heeft gelijktijdig met een pompwagen de laatste twee beladen pallets verplaatst naar de rand van het perron, deze vielen door instabiliteit om op de been/voet van de werknemer. De werkgever geeft aan dat zelfs een kind kan bedenken dat het gevaarlijk is om gestapelde pallets te vervoeren.

De rechter geeft echter aan dat de werkgever haar werknemers duidelijk moet instrueren om pallets niet gestapeld te vervoeren of zelfs moet verbieden deze gestapeld te vervoeren. De instructies moeten ook herhaald worden en de werkgever moet erop toezien dat deze instructies ook nageleefd worden. De werkgever geeft nog aan dat de betreffende werknemer deskundig is. Echter dan nog moeten ook bij deze deskundige werknemer de instructies herhaald worden, aldus de rechter. De werkgever kan niet bewijzen dat hij de instructies heeft gegeven. De werkgever is aansprakelijk en moet de schade voldoen.

Conclusie

Het is vaak niet alleen de heftruckchauffeur die risico loopt maar ook andere magazijnmedewerkers. Het is daarom belangrijk dat de bestuurder in staat moet zijn om de heftruck veilig te kunnen bedienen, maar ook het magazijn moet veilig ingericht worden. Werkgevers moeten hun werknemers bewust maken van de veiligheidsrisico’s die er zijn. Daarnaast is het van belang om herhaaldelijk te instrueren en veel te controleren, ten einde een ongeval te voorkomen.

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling”, juni 2017.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte