Noodlottig ongeval door exploderende fles

12 Apr 2018

Tijdens het ontkurken van een fles wijn, die gekocht is in een Nederlandse slijterij, is deze fles uit elkaar gesprongen en liep een vrouw ernstig letsel op.

Kan zij de letselschade claimen bij de verkoper van de fles wijn?

Toedracht ongeval in 2012

Een vrouw probeerde een fles wijn te ontkurken. Het betrof een champagnekurk vastgeklemd door een ijzeren kapje, op de fles bevestigd met metalen draden. Toen dit niet lukte heeft haar vriend het geprobeerd. Op het moment dat hij probeerde de fles te ontkurken, is deze uit elkaar gesprongen, zodat glassplinters werden verspreid.

Letsel

De vrouw heeft door de glassplinters ernstig letsel opgelopen. De zenuw in haar linkerarm was compleet doorgesneden. Zij heeft uiteindelijk belangrijke beperkingen opgelopen nu zij geen gevoel meer heeft in de linkerhand en tevens coördinatiestoornissen heeft. Zij kan geen kleine voorwerpen meer tillen. Het hanteren van grote of zware voorwerpen is zeer risicovol.

Daarnaast is de vrouw genoodzaakt tot het dragen van een handschoen nu er geen waarschuwingssignalen meer zijn voor hitte e.d. Helaas heeft de vrouw hierdoor al brandwonden opgelopen aan haar vingertoppen. Zij is ook beperkt in haar werk.

Fabricagefout?

Na technisch onderzoek blijkt dat de breuk is veroorzaakt door een snede die is ontstaan tijdens de warme bewerkingsoperatie van de fles. Deze snede heeft als versterker gewerkt van de lichte spanningen die veroorzaakt zijn tijdens het ontkurken. Er is aldus sprake van een fabricagefout.

Wie is aansprakelijk?

Het slachtoffer heeft de volgende partijen aansprakelijk gesteld:

– de [Nederlandse] verkoper van de fles wijn; DGS,

– de [Italiaanse] fabrikant van de fles; Veralia,

– de [Italiaanse] producent van de wijn die de wijn eveneens heeft gebotteld; Colonna Toso.

Het slachtoffer stelt dat de fles een gebrekkig product is waarvoor de producent aansprakelijk is. Zij stelt dat ook de Nederlandse verkoper als producent beschouwd kan worden nu deze de fles heeft ingevoerd dan wel onrechtmatig handelt door een gebrekkig product in het verkeer te brengen.

Uitspraak Rechtbank

De rechtbank oordeelt [op 2 maart 2018] dat de Nederlandse verkoper niet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor gebrekkige producten [die binnen de EEG geproduceerd zijn] ligt bij de producent. Er is niet aangetoond dat de verkoper onrechtmatig heeft gehandeld. De verkoper heeft geen schuld inzake de oorzaak van het ongeval, deze vraag is overigens ook niet relevant nu de producent bekend is.

De rechtbank oordeelt dat de producenten [zowel Veralia als Colonna Toso] aansprakelijk zijn.

Het staat immers vast dat de fles uit elkaar is gesprongen tijdens het op normale wijze trachten te openen van de fles.

De schade van de vrouw moet dus vergoed worden door de producenten en niet door de verkoper.

Conclusie

In principe is de producent aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door een gebrekkig product en dus niet de verkoper. Het product moet wel in de EEG zijn geproduceerd en de producent moet bekend zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling”, april 2018.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte