Val werknemer in de put bij [dagelijks] opnemen van de waterstand. Werkgever aansprakelijk.

10 Feb 2017

Werknemer heeft als taak het dagelijks opnemen van de stand van de watermeter voor de fabriek. De watermeter bevindt zich buiten en naast het bedrijfspand in een betonnen put van 62 cm diepte. De put heeft aan de buitenzijde een opstaande rand van circa 15 cm en is afgedekt met een metalen deksel van ongeveer 100 bij 150 centimeter. Om in de put te kunnen stappen moet het deksel worden opgetild en overeind gezet. Er zijn geen treden of andere voorzieningen, die gericht zijn op in- en/of uitstappen.

Bij het uit de put stappen verstapt de werknemer zich en komt ten val. Het resultaat hiervan is een breuk van het middenvoetsbeentje, kneuzing duim en knie. Later ontstaan er complicaties. De werknemer stelt werkgever aansprakelijk nu de zorgplicht is geschonden. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk. Werkgever gaat in hoger beroep en stelt dat zij niet gehouden was nadere voorzieningen te treffen nu van een gevaarlijke situatie geen sprake was. Er zou sprake zijn van een “huis-tuin- en keukenongeval”.

Het hof is van oordeel dat er wel een gevaarlijke situatie is gecreëerd.

  • werkgever heeft geen instructies gegeven;
  • er waren geen nadere voorzieningen, zoals een trede in de put;
  • de rand van de put was afgebrokkeld door het laten vallen van het deksel, hierdoor lagen er geregeld steentjes op de rand, vanwege de diepte van de put zijn deze niet te zien bij het uitstappen.

Volgens het Hof is er geen sprake van een “huis- tuin- en keukenongeval” nu het dagelijks in- en afdalen in ene 62cm diepe put zonder afstapje of trappetje hier niet onder geschaard kan worden.

Er was sprake van een potentieel gevaarlijke situatie en de werkgever had niet voldaan aan haar zorgplicht; de werkgever aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade van de werknemer.

Lees hier de volledige uitspraak.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte