De consequentie van opzettelijk verzwijgen van een spaarrekening

09 Oct 2020

Wist u dat ?

Als uw ex opzettelijk goederen verzwijgt, zoekmaakt of verborgen houdt, verbeurt diegene zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten. Dit is de letterlijke wettekst van boek 3:194 BW.

Wat staat er nou eigenlijk ?

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en uw ex bijvoorbeeld een auto heeft verzwegen. Dan is die hele auto voor u.  U hoeft daar dan niet meer voor te betalen. De verzwegen helft komt u ook toe.

Ook andersom kan: u verzwijgt iets, en de ander komt erachter, dan krijgt de ander al hetgeen verzwegen is.

Dit is goed om te weten voordat je aan een echtscheiding begint. Sommige mensen zijn bang dat de ander zaken verzwijgt en/of zoek maakt. Dan is dit een goed wetsartikel waar altijd een beroep op gedaan kan worden. Je moet wel aantonen dat diegene het expres heeft verzwegen.

Het achterhouden van informatie over de omvang van de boedel wordt zo dus bestraft.

Meer lezen ?

In het arrest van de rechtbank Amsterdam 22-07-2020, Ecli:NL:RBAMS:2020:4140 ging het om zeer grote bedragen die tevoorschijn kwamen. De man verliest aan de vrouw  € 241.000,= en de rente daarover. In deze zaak had de man geprobeerd met een valse handtekening van de vrouw dit bedrag te incasseren. De bank had de vervalste handtekening geconstateerd.

Liedeke Floris