Wettelijke indexering alimentatie voor 2023 bekend!

De minister heeft de wettelijke indexering voor de alimentatie per 1 januari 2023 vastgesteld op 3,4%.

Deze alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto bedragen. De berekening van de indexering geschiedt als volgt: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage derhalve per 1 januari 2023 met 3,4%.

Bent u alimentatiebetaler dan dient u de indexering steeds toe te passen. U krijgt daarvan geen bericht. Indien u de indexering niet betaalt, kan uw ex-partner deze zelfs tot vijf jaar terug vorderen.

Vaak wordt gevraagd of de indexering verplicht is.

Ten aanzien van de kinderalimentatie is deze verplicht. Het is een dwingende maatregel. In onderling overleg kan dus van indexering over de kinderalimentatie niet worden afgezien of worden afgeweken.

Ten aanzien van de partneralimentatie kan wel worden afgezien van indexering of er kan een afwijkend percentage worden afgesproken. Die afspraken dienen te worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Hebt u nog vragen over indexatie of andere vragen over alimentatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Liedeke Floris

 

Waarom een LSA advocaat inschakelen

Letselschade

Er zijn tegenwoordig zeer veel bureaus met letselschadespecialisten. Vaak denkt men te worden geholpen door een advocaat waar dat niet zo blijkt te zijn. Iedereen mag zich letselschadespecialist noemen. Je hoeft er geen opleiding voor te hebben of aangesloten te zijn bij specialisatie verenigingen. Er is vaak ook geen klachtenprocedure.

Een letselschadespecialist mag ook niet procederen en er moet alsnog een advocaat ingeschakeld worden, mocht dit aan de orde zijn.

Er zijn letselschadebureaus die goede specialisten in dienst hebben maar door de bomen is het bos vaak niet meer te zien.

Een advocaat heeft rechten gestudeerd en daarnaast nog een driejarige opleiding tot advocaat gevolgd. Na 2 jaar werkervaring als advocaat op het gebied van personenschade mag je je aansluiten bij de specialisatieverenigingen. Eerst moet je nog wel de postacademische specialisatieopleiding personenschade behalen.

Er zijn strenge eisen gesteld door de Orde van Advocaten maar ook door de specialisatie verenigingen LSA en ASP o.a. verplichte bijscholing en intervisie.

Tevens is er een klachtenprocedure zowel bij de Orde van Advocaten als bij de LSA.

mr. Edith de Koning-Witte is LSA letselschadeadvocaat.

Het kindgesprek: het horen van de kinderen door de rechter.

Nog steeds kom ik in mijn praktijk tegen dat cliënten in een echtscheidingsprocedure denken dat de kinderen zelf mogen kiezen waar ze willen wonen indien ze 12 jaar of ouder zijn.
Het is echter niet zo dat de rechter automatisch de mening van het kind volgt. Dit is een veel gehoord misverstand!
De rechter zal de mening van het kind meenemen in de beslissing, maar het is zeker niet zo dat de mening van het kind doorslaggevend is en dus wordt gevolgd.

Hoe zo’n kindgesprek verloopt blijkt onder andere uit de video van de Rijksoverheid. Middels deze video kunnen ouders en kinderen zich goed voorbereiden op een kindgesprek bij de rechter.

In een procedure tot echtscheiding is de rechter volgens de Wet verplicht om kinderen van 12 jaar en ouder te horen. Het kind krijgt een brief thuisgestuurd van de rechtbank en wordt uitgenodigd voor een gesprek. De brief wordt gezonden naar het adres van het kind volgens de basisadministratie. Meestal is dat het adres van de echtelijke woning waar vaak al de andere ouder uit vertrokken is. Die andere ouder weet dan van niets. Het is dus van belang dat men bewust is van het feit dat de kinderen ouder dan 12 jaar een brief krijgen van de rechter. De ouders zouden dat ook feitelijk samen moeten bespreken met het kind en het kind samen voorbereiden. Maar in een echtscheidingsprocedure is dat zeker geen vanzelfsprekendheid.
De video geeft duidelijkheid en indien de ouders weten dat er een brief van de rechtbank wordt verzonden aan de minderjarige kunnen ze samen of ieder apart deze kwestie met het kind bespreken.

Een kind hoeft niet te komen en kan ook een brief schrijven aan de rechter. Een kind kan er ook voor kiezen om helemaal niet te reageren.

Hebt u vragen over het kindgesprek dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen.
Uiteraard kunt u ook met alle vragen rondom de gevolgen van de echtscheiding bij ons terecht.