Coronavaccinatie

Een 12 jarige jongen heeft van de Rechtbank Noord-Nederland toestemming gekregen om zich te mogen laten vaccineren tegen COVID-19 nadat zijn ouders het niet eens konden worden hierover. (ECLI:NL:RBNNE:2021:4096)

Wat was de casus:

De jongen heeft bij de rechtbank verzocht om toestemming te krijgen om zich te laten vaccineren. Hij wilde graag naar zijn oma toe die aan longkanker lijdt en niet lang meer te leven heeft. Nu hij niet was gevaccineerd vond hij dat hij niet zomaar naar zijn oma kon gaan. Hij was bang om haar te besmetten. Een besmetting van zijn oma zou voor haar levensbedreigend zijn.

Sinds begin juli van dit jaar kunnen kinderen van twaalf jaar tot zeventien jaar kiezen voor een coronavaccinatie. Kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar moeten dat in overleg met hun ouders doen. Kinderen van zestien en zeventien mogen zelf beslissen of zij een vaccinatie willen.

In deze casus wonen de ouders gescheiden van elkaar en is hun relatie verstoord.

Moeder vindt dat de zoon gevaccineerd moet worden, vader wil dat niet. Vader vindt een vaccinatie te risicovol voor zijn zoon.

De rechter bepaalt dat de zoon wel gevaccineerd mag worden en geeft vervangende toestemming. De rechter geeft aan dat hij het standpunt van vader begrijpt. Er kleven inderdaad risico’s aan de vaccinatie maar bijwerkingen komen zelden voor en indien er sprake is van bijwerkingen, dan kunnen deze goed herkend worden en in bijna alle gevallen is er sprake van volledig herstel van de patiënt.

Daarnaast had de Gezondheidsraad al eerder aangegeven dat kinderen veilig ingeënt kunnen worden en dat het vaccineren van kinderen de verspreiding van het coronavirus remt.

De rechter geeft om die redenen vervangende toestemming aan de jongen om zich te laten vaccineren. Ook geeft de rechter aan dat de prik snel gezet moet kunnen worden vanwege de gezondheidssituatie van de oma. Daarom verklaart de rechter de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad. Dit houdt in dat de jongen meteen de prik kan laten zetten en niet hoeft te wachten op een eventuele uitspraak van het Gerechtshof indien de vader in beroep gaat.

Alleen op vakantie met de kinderen na de scheiding

We mogen weer op vakantie en wat moet een gescheiden ouder allemaal regelen indien deze met de kinderen op vakantie wil?

Een aantal tips:

 • In het ouderschapsplan staat meestal een vakantieregeling. Lees van tevoren even het ouderschapsplan door en kijk welke afspraken jullie hebben gemaakt. Deze afspraken zijn de basis voor de invulling van de vakantie. Vaak staat er in het ouderschapsplan dat de vakanties bij helften dienen te worden verdeeld. In de praktijk blijkt vaak dat, zeker bij jonge kinderen, drie weken weg zijn bij de andere ouder te lang is. Bij oudere kinderen blijkt vaak dat zij in de vakantie graag thuis willen “chillen” en niet zo nodig drie weken weg willen. Overleg hierover met de andere ouder en ook met de kinderen is dan ook van groot belang. Houd dus rekening met elkaar en met de kinderen.
 • Omdat we nog steeds te maken hebben met Corona is het verstandig om eerst te overleggen met de andere ouder en met de kinderen. Bekijk eerst waar je naar toe wilt op vakantie en of het land waar je naar toe wilt op “geel” staat. De site geeft hierover duidelijkheid.
  Weet dat indien je naar een land wilt reizen met de kinderen en het land staat op “oranje/rood” de rechter niet snel toestemming zal geven om naar dat land te reizen met de kinderen indien deze kwestie aan de rechter wordt voorgelegd. Blijf erop bedacht dat een land weer van kleur kan verspringen, ook tijdens de vakantie. Maak dus een plan indien dat gebeurt en bespreek dat met de andere ouder en de kinderen.
 • Een ander belangrijk punt is het regelen van toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Is er sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag dan is er toestemming van de andere ouder nodig voor een vakantie in het buitenland. Daarvoor heeft u een speciaal toestemmingsformulier nodig. Dit formulier kunt u downloaden op de site van rijksoverheid. Beide ouders dienen het formulier, voor elk kind 1 formulier, te ondertekenen en er dient een kopie van het ID bewijs van de andere ouder te worden gevoegd bij het toestemmingsformulier. Indien de toestemming wordt geweigerd, dan kan via een procedure bij de rechtbank vervangende toestemming worden gevraagd. Regel dus de toestemmingsverklaring tijdig zodat er bij weigering nog tijd is om een procedure te starten. In vakantieperioden is het vaak druk bij de rechtbank en de wachttijd voor een dergelijke procedure is al snel 4 tot 6 weken.
 • Ook de paspoorten dienen te worden overgedragen. Dit dient tijdig te geschieden, zeker indien er een visum voor een reis dient te worden aangevraagd. Wordt de afgifte geweigerd dan kan ook hierover een procedure worden gestart. Indien de kinderen nog geen paspoort of ID hebben dient dit aangevraagd te worden bij de gemeente waar de kinderen ingeschreven staan. Hiervoor is de toestemming van beide ouders nodig indien het kind jonger is dan 12 jaar. Is het kind 12 jaar of ouder, dan kan het ID aangevraagd worden zonder instemming van de ouders. Ingeval van het aanvragen van een paspoort voor de kinderen is altijd toestemming van beide ouders nodig. Pas nadat alles is geregeld zoals hiervoor vermeld, kan de vakantie geboekt worden. Zo voorkom je teleurstellingen bij de kinderen en bij jezelf.

Mocht u tijdens het plannen van de vakantie merken dat de andere ouder niet wil meewerken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Wij kunnen dan bezien of we de zaak op minnelijke wijze kunnen oplossen of dat we een procedure moeten starten om de vakantie toch door te kunnen laten gaan.

Succesvol webinar “De adviseur in de echtscheiding”

Op donderdag 10 juni 2021 organiseerde wij.legal een webinar “De adviseur in de echtscheiding” met interessante onderwerpen. Het webinar is gehouden voor accountants en financieel adviseurs.

 

Onderwerpen die aan bod kwamen:

 • De ondernemer en echtscheiding en de rol van de accountant en/of financieel adviseur
 • Rol van de account/financieel adviseur bij verrekenbedingen tijdens huwelijk
 • Coronacrisis en alimentatie
 • Gevolgen faillissement voor echtgenoten

 

Spreker Liedeke Floris 

Liedeke Floris

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de presentatie hier terugkijken en het webinar per onderwerp

 • Ondernemer en echtscheiding [klik hier]
 • Verrekenbedingen [klik hier]
 • Coronacrisis en alimentatie [klik hier]
 • Faillissement [klik hier]

 

Pilot Rechtbank Oost-Brabant: procedure gezamenlijke toegang ouders!

Het doel van deze pilot is om snel duidelijkheid te krijgen over geschillen en om de schade voor de kinderen te beperken. Ondanks dat de ouders uit elkaar gaan dienen zij in het belang van de kinderen te blijven samenwerken. De rechter gaat met de partijen en de advocaten actief op zoek naar een oplossing en er worden afspraken gemaakt.

Indien partijen het over geschilpunten niet eens kunnen worden, neemt de rechter een beslissing. Deze procedure gaat sneller dan een normale rechtszaak en dus krijgen partijen sneller duidelijkheid.

 

Hoe werkt deze procedure?

De beide ouders kunnen samen één advocaat benaderen of ieder een eigen advocaat.

Vervolgens vullen de ouders samen het deelnameformulier in. Hierop wordt dan aangegeven waar de ouders overeenstemming over hebben en wat nog de geschilpunten zijn.

Het deelnameformulier wordt naar de rechtbank gezonden en deze bepaalt of de zaak geschikt is voor een deelname aan de pilot.

Is de zaak geschikt dan ontvangen alle partijen een uitnodiging voor een gesprek bij de rechter. Hierbij is dan ook de advocaat of de advocaten aanwezig.

Partijen zitten dan niet tegenover elkaar maar naast elkaar en proberen in het gesprek met de rechter de geschilpunten te bespreken en tot een oplossing te komen.

 

Wat is de rol van de kinderen?

Indien de kinderen 12 jaar of ouder zijn, krijgen zij ook een uitnodiging voor een gesprek met de rechter. De kinderen mogen iemand meenemen die hen bij dat gesprek steunt. Dit dient iemand te zijn die neutraal staat ten opzichte van de ouders, bijvoorbeeld een kindbehartiger.

 

Welke onderwerpen kunnen in het gesprek met de ouders aan de orde komen?

 • Bij welke ouder wordt het kind ingeschreven?
 • Hoe wordt de omgangsregeling/zorgregeling ingevuld?
 • Hoe informeren de ouders elkaar over de kinderen en wanneer dienen zij elkaar te informeren?
 • De vaststelling van de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie.
 • Hoe worden de spullen verdeeld?
 • Wat gaat er met de echtelijke woning gebeuren? Wie blijft er wonen? Wordt deze verkocht? Wie blijft huren?

Zijn er een of meer geschilpunten over een van deze onderwerpen, dan kan men deelnemen aan de pilot.

 

Voorwaarden

Echter er zijn nog een aantal voorwaarden waaraan de ouders dienen te voldoen:

 • In het belang van de kinderen worden beslissingen genomen;
 • U wilt overleggen en ook bent u bereid om afspraken te maken over de geschilpunten;
 • Omdat u deelneemt aan een pilot, dient u aan het begin van het gesprek vragenformulieren in te vullen en een evaluatieformulier. Ook de kinderen wordt verzocht aan te geven hoe zij de pilot hebben ervaren. Uiteraard zijn de antwoorden anoniem.

Mocht u voor deze pilot in aanmerking willen komen, neem dan gerust contact op.

Wij nemen dan alles met u door en indien u van de rechtbank bericht krijgt dat u aan de pilot kunt deelnemen, dan staan wij u uiteraard graag bij.