De voordelen van mediation bij echtscheiding

mediation 1

Een echtscheiding kan een moeilijke en emotionele periode zijn voor alle betrokkenen, vooral wanneer conflicten hoog oplopen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die steeds populairder is geworden: mediation. In deze blogpost zullen we de voordelen van mediation bij echtscheiding verkennen en waarom het een vreedzame weg vooruit kan bieden voor koppels die uit elkaar gaan.

1. Vermindering van conflicten:

Mediation legt de nadruk op communicatie en samenwerking, waardoor de kans op langdurige en bittere geschillen wordt verminderd. Een neutrale mediator helpt bij het faciliteren van constructieve gesprekken en het vinden van gemeenschappelijke belangen, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot duurzamere oplossingen.

2. Meer controle over het proces:

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter uiteindelijk de beslissingen neemt, geeft mediation koppels de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen die passen bij hun unieke omstandigheden.

3. Kosten- en tijdsbesparing:

Een gerechtelijke echtscheiding kan vaak langdurig en kostbaar zijn. Mediation daarentegen is over het algemeen sneller en kosten effectiever. We zullen de financiële en tijdsvoordelen van mediation onderzoeken en benadrukken hoe het stellen van prioriteiten bij het oplossen van kwesties tot efficiëntere en minder kostbare resultaten kan leiden.

4. Kindgerichte oplossingen:

Als er kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, staat hun welzijn voorop. Mediation legt de focus op het vinden van oplossingen die in het belang zijn van de kinderen en bevordert een gezonde ouderschapsrelatie. We proberen voor de kinderen een stabiele en ondersteunende omgeving te creëren.

5. Behoud van relaties:

Een procedure tot echtscheiding kan de relaties tussen ex-partners verder beschadigen, terwijl mediation juist kan bijdragen aan het behoud van respectvolle relaties, vooral als er nog toekomstige interacties zijn vanwege gedeelde verantwoordelijkheden. De mediation gesprekken sturen op het behoud van de ouderschapsrelaties en het verminderen van spanningen.

Conclusie:

Mediation is een alternatieve benadering die koppels kan helpen om op een vreedzame manier uit elkaar te gaan. De vFAS-mediators hebben een speciale opleiding gehad om mediations uit te voeren op het gebied van familierecht.

Door de voordelen van mediation bij echtscheiding te benadrukken, hopen we dat meer mensen deze positieve en constructieve aanpak overwegen bij het hun weg vinden in het lastige proces van  een scheiding. Mediation kan de weg vrijmaken voor een gezondere en meer samenwerkende toekomst, niet alleen voor de ex-partners zelf, maar ook voor eventuele kinderen die bij de echtscheiding betrokken zijn.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Goed nieuws op mediationgebied vanaf 1 maart 2023!

Als u in een (echtscheidings)procedure bent verwikkeld en u krijgt een aanbod van mediation kan dat vanaf 1 maart 2023 voor minder geld dan normaal het geval zou zijn.

De eerste 2,5 uren zijn namelijk gratis. Dus ook als u op betalende basis procedeert.

De rechtspraak stimuleert hiermee het serieuzer onderzoeken van mediation als alternatief in lopende geschillen.

Als geen ander weet wij.legal hoe mediation een blijvende oplossing kan bieden die rust brengt voor alle partijen, zodat je weer zorgeloos door kan met je leven.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot er een gerechtelijke procedure loopt. Als beide partijen bereid zijn om tot een overeenstemming te komen, kan mediation een passende oplossing zijn.

Geïnteresseerd? Doe de test.

De echtscheiding regelen zonder verrassingen achteraf! Zorg voor een deskundige mediator!

Wist u dat:

Mediation een vrij beroep is. Iedereen kan zich dus mediator noemen.

In de praktijk blijkt vaak dat er bij scheiding veel meer speelt dan aanvankelijk gedacht.

Een scheiding is complex. Voor een goede afwikkeling heeft u kwalitatief hoogwaardige begeleiding nodig. De vFAS-advocaat mediator heeft daarvoor alle juridische en financiële kennis in huis én heeft oog voor alle emotionele aspecten die een rol spelen bij de afwikkeling van de (echt)scheiding.

Lees hier meer over in het artikel op verder-online.

In de praktijk komen wij als advocaat/scheidingsmediators zaken tegen waarbij onvoldoende kennis is gebleken bij de mediator, niet zijnde een advocaat, bij de afwikkeling van de scheiding.

Zo zien wij dat de huwelijksvoorwaarden onvoldoende of onjuist zijn toegepast. Ook de samenlevingsovereenkomst is niet altijd goed uitgelegd. Partijen moeten na enige tijd dan toch naar een advocaat gaan om te bezien of zij aan die onjuiste afspraken nog iets kunnen veranderen.

Zo blijkt goedkoop helaas vaak toch duurkoop!

Vergewis je dus van de kwaliteiten van degene die je benadert om de scheiding goed af te wikkelen. Je kunt hiervoor altijd kijken op www.vFAS.nl, of neem contact met ons op voor informatie. Het eerste gesprek is bij ons altijd vrijblijvend.

Je staat niet alleen!

Scheidingsfeest vieren?

Het is de tijd van de tuinfeesten en barbecues. Maar wat als je in een scheiding zit?

In Amerika is het heel hip om te vieren dat je gescheiden bent. Daarvoor moet de echtscheiding wel goed geregeld zijn. Zeker als je zo’n feest samen wil vieren.

Bij een echtscheiding komen veel emoties en verschillende belangen aan de orde. Die kunnen wel eens botsen. Om dit te voorkomen en te bereiken dat de echtscheiding goed wordt afgerond zijn er verschillende manieren om tot een echtscheiding te komen.

Een echtscheiding kan het beste in onderling overleg met een goede mediator/ overlegscheidingsadvocaat tot stand komen. Daarvoor is nodig dat partijen willen onderhandelen en de standpunten nog niet verhard zijn.

Er zijn verschillende methodes om te komen tot overeenstemming in een echtscheidingsproces;

Twee goede methodes zijn:

  1. Mediation:

Een neutrale derde die partijen bijstaat bij de onderhandelingen. Cliënten hebben geen eigen advocaat. Een advocaat-mediator stelt een echtscheidingsconvenant op. De belangen van de beide partijen worden aan tafel besproken.

  1. Overlegscheiding:

Elke cliënt heeft zijn of haar eigen advocaat. Cliënten werken samen met een coach en een financieel deskundige. Dit betreft een cliëntgericht proces. Cliënten krijgen begeleiding van deskundigen. Rendabel, waardig respectvol proces dat toekomstgericht is. Advocaten stellen een echtscheidingsconvenant op. Er volgt geen inhoudelijke rechtbankprocedure. De rechter zal wel het gezamenlijk verzoekschrift bekrachtigen. (al jaren een beproefde methode in Amerika).

Mediation en overlegscheiding zijn een goede manier om tot een oplossing te komen met zicht op alle belangen, die van de man, de vrouw en die van de kinderen. Dit zodat men in de toekomst goed samen verder kan voor de kinderen. Zeker als er grote belangen spelen, met ondernemingen ed. lijkt een overlegscheiding een beter alternatief. Bijgestaan door een eigen overlegscheidingsadvocaat, wordt er met het gehele team een oplossing gezocht die in ieders belang

Wellicht geldt dan ook voor u dat het echtscheidingsfeest samen gevierd kan worden! En als je niet van plan bent om een scheidingsfeest te vieren, denk dan eens aan de diploma-uitreiking van je kind. Ook in dat geval is het belangrijk dat ouders het goed met elkaar kunnen vinden en samen ouders kunnen blijven.

Dit artikel is gepubliceerd in “073Magazine” en “De Uitstraling”, juli 2019.

Liedeke Floris