Goed nieuws op mediationgebied vanaf 1 maart 2023!

Als u in een (echtscheidings)procedure bent verwikkeld en u krijgt een aanbod van mediation kan dat vanaf 1 maart 2023 voor minder geld dan normaal het geval zou zijn.

De eerste 2,5 uren zijn namelijk gratis. Dus ook als u op betalende basis procedeert.

De rechtspraak stimuleert hiermee het serieuzer onderzoeken van mediation als alternatief in lopende geschillen.

Als geen ander weet wij.legal hoe mediation een blijvende oplossing kan bieden die rust brengt voor alle partijen, zodat je weer zorgeloos door kan met je leven.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot er een gerechtelijke procedure loopt. Als beide partijen bereid zijn om tot een overeenstemming te komen, kan mediation een passende oplossing zijn.

Geïnteresseerd? Doe de test.

De echtscheiding regelen zonder verrassingen achteraf! Zorg voor een deskundige mediator!

Wist u dat:

Mediation een vrij beroep is. Iedereen kan zich dus mediator noemen.

In de praktijk blijkt vaak dat er bij scheiding veel meer speelt dan aanvankelijk gedacht.

Een scheiding is complex. Voor een goede afwikkeling heeft u kwalitatief hoogwaardige begeleiding nodig. De vFAS-advocaat mediator heeft daarvoor alle juridische en financiële kennis in huis én heeft oog voor alle emotionele aspecten die een rol spelen bij de afwikkeling van de (echt)scheiding.

Lees hier meer over in het artikel op verder-online.

In de praktijk komen wij als advocaat/scheidingsmediators zaken tegen waarbij onvoldoende kennis is gebleken bij de mediator, niet zijnde een advocaat, bij de afwikkeling van de scheiding.

Zo zien wij dat de huwelijksvoorwaarden onvoldoende of onjuist zijn toegepast. Ook de samenlevingsovereenkomst is niet altijd goed uitgelegd. Partijen moeten na enige tijd dan toch naar een advocaat gaan om te bezien of zij aan die onjuiste afspraken nog iets kunnen veranderen.

Zo blijkt goedkoop helaas vaak toch duurkoop!

Vergewis je dus van de kwaliteiten van degene die je benadert om de scheiding goed af te wikkelen. Je kunt hiervoor altijd kijken op www.vFAS.nl, of neem contact met ons op voor informatie. Het eerste gesprek is bij ons altijd vrijblijvend.

Je staat niet alleen!

Scheidingsfeest vieren?

Het is de tijd van de tuinfeesten en barbecues. Maar wat als je in een scheiding zit?

In Amerika is het heel hip om te vieren dat je gescheiden bent. Daarvoor moet de echtscheiding wel goed geregeld zijn. Zeker als je zo’n feest samen wil vieren.

Bij een echtscheiding komen veel emoties en verschillende belangen aan de orde. Die kunnen wel eens botsen. Om dit te voorkomen en te bereiken dat de echtscheiding goed wordt afgerond zijn er verschillende manieren om tot een echtscheiding te komen.

Een echtscheiding kan het beste in onderling overleg met een goede mediator/ overlegscheidingsadvocaat tot stand komen. Daarvoor is nodig dat partijen willen onderhandelen en de standpunten nog niet verhard zijn.

Er zijn verschillende methodes om te komen tot overeenstemming in een echtscheidingsproces;

Twee goede methodes zijn:

  1. Mediation:

Een neutrale derde die partijen bijstaat bij de onderhandelingen. Cliënten hebben geen eigen advocaat. Een advocaat-mediator stelt een echtscheidingsconvenant op. De belangen van de beide partijen worden aan tafel besproken.

  1. Overlegscheiding:

Elke cliënt heeft zijn of haar eigen advocaat. Cliënten werken samen met een coach en een financieel deskundige. Dit betreft een cliëntgericht proces. Cliënten krijgen begeleiding van deskundigen. Rendabel, waardig respectvol proces dat toekomstgericht is. Advocaten stellen een echtscheidingsconvenant op. Er volgt geen inhoudelijke rechtbankprocedure. De rechter zal wel het gezamenlijk verzoekschrift bekrachtigen. (al jaren een beproefde methode in Amerika).

Mediation en overlegscheiding zijn een goede manier om tot een oplossing te komen met zicht op alle belangen, die van de man, de vrouw en die van de kinderen. Dit zodat men in de toekomst goed samen verder kan voor de kinderen. Zeker als er grote belangen spelen, met ondernemingen ed. lijkt een overlegscheiding een beter alternatief. Bijgestaan door een eigen overlegscheidingsadvocaat, wordt er met het gehele team een oplossing gezocht die in ieders belang

Wellicht geldt dan ook voor u dat het echtscheidingsfeest samen gevierd kan worden! En als je niet van plan bent om een scheidingsfeest te vieren, denk dan eens aan de diploma-uitreiking van je kind. Ook in dat geval is het belangrijk dat ouders het goed met elkaar kunnen vinden en samen ouders kunnen blijven.

Dit artikel is gepubliceerd in “073Magazine” en “De Uitstraling”, juli 2019.

Liedeke Floris

Advocaat of mediator

Liedeke Floris

Tijdens de scheiding moet er van alles geregeld worden op financieel en juridisch en emotioneel gebied. Het is daarom raadzaam om de hulp van een derde partij in te schakelen. Een mediator of een eigen advocaat: het is aan de partners welke hulp zij willen inschakelen. Het ligt helemaal af van de omstandigheden waarin u zich bevindt. Welke keuze is het beste?

Mediation: als beide partners dat willen

Mediation of scheidingsbemiddeling is geschikt wanneer beide partners bereid zijn dat traject in te gaan. Een mediator neemt geen beslissingen, maar helpt partners samen om tot besluiten te komen waar ze beiden blij mee zijn. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator gaat samen met de partners om tafel en streeft naar een goede samenwerking en directe communicatie. Hij of zij is een onafhankelijke, derde partij en gaat samen met u op zoek naar oplossingen waar u zich allebei in kan vinden.

Mediation belangrijk als er kinderen zijn

Een mediator geeft beide partners alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarnaast besteedt de bemiddelaar aandacht aan de relationele en emotionele kant van de scheiding. Wanneer partners goed uit elkaar willen gaan en een vechtscheiding willen voorkomen, is het inschakelen van een scheidingsmediator zeer aan te raden. Zeker wanneer zij ook ouders zijn en nog in de toekomst met elkaar te maken krijgen. Een scheidingsmediator helpt hen om hun relatie om te buigen van (ex-)partners naar ouders. De mediator streeft altijd naar duurzame afspraken waarvoor draagvlak is bij beide partners; nu én in de toekomst.

Kosten voor scheiding lager door mediation?

Een ander voordeel van mediation is dat de kosten voor een scheiding met een mediator vaak lager uitvallen dan de kosten van een scheiding met ieder een advocaat. Eén van de redenen hiervoor is dat de partners de mediator samen betalen. Als de echtgenoten zich inzetten bij de mediationsessies, kan een scheiding via mediation daarnaast vaak sneller dan een scheiding via advocaten. En hoe sneller de afwikkeling, des te lager de kosten.

Scheiden met eigen advocaat hoeft niet lang te duren

Soms willen mensen niet samen naar een mediator. Of wil een van beiden niet. In dat geval heeft u een advocaat nodig om de scheiding in gang te zetten. Een advocaat behartigt de belangen van één partner. De twee partners kunnen met hun twee advocaten om tafel gaan, maar de advocaten kunnen ook sámen tot beslissingen komen. De advocaten van beide partners hebben soms ook alleen contact met elkaar. Er wordt vaak gedacht dat scheiden met allebei een eigen advocaat langdurige en ingewikkelde scheidingen zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. Het is wel van groot belang dat de advocaten gespecialiseerd zijn in het familierecht, zodat zij uw belangen goed kunnen behartigen. Een nadeel van scheiden met ieder een eigen advocaat is, dat de kosten meestal hoger uitvallen. Beide partners hebben immers een eigen advocaat in de arm moeten nemen.

Liedeke Floris