Wat doet het met een kind dat de andere ouder niet meer ziet na de echtscheiding?

Wat doet het met een kind dat door toedoen van de ene ouder, de andere ouder niet meer ziet na de echtscheiding?

Duizenden kinderen per jaar zien na een scheiding één van de ouders niet meer. Twintig procent van de volwassen kinderen heeft na de scheiding geen contact meer met zijn of haar vader en vijf procent heeft geen contact meer met zijn of haar moeder. Wat doet het met een kind in de volwassen periode van zijn leven? Ook als hij/zij besluit zich met de andere ouder te verenigen?

Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor dan vroeger. Zowel de ouders zelf, alsook de rechters en andere betrokkenen zien het belang van het kind om beide ouders te zien.

Een slecht afgehechte relatie maakt dat ouders boos op elkaar blijven en geen begrip voor elkaar hebben. In zo’n geval kan het kind tussen de ouders in komen staan. Dat kan door een ruzieachtige sfeer of juist doordat het kind zelf loyaal is aan een van de ouders. Soms geeft de ene ouder de verkeerde signalen over de andere ouder. Het kind gaat zich dan afzetten tegen die andere ouder. Dit patroon is lastig te doorbreken.

Op 18 oktober was de documentaire “Gebroken” op tv bij KRO-NCRV 2Doc. Hierin werd op een fantastische manier, door twee persoonlijke verhalen, duidelijk gemaakt welke impact het verdwijnen van een van je ouders na een scheiding, door toedoen van de andere ouder op je leven heeft. Ook nog in de volwassen periode van het leven.

Een aanrader voor iedereen die gaat scheiden en kinderen heeft en voor het kind dat zijn of haar ouder niet meer ziet/ wil zien na de echtscheiding van de ouders!

Kijk hier de volledige documentaire.

 

Liedeke Floris

Pilot Rechtbank Oost-Brabant: procedure gezamenlijke toegang ouders!

Het doel van deze pilot is om snel duidelijkheid te krijgen over geschillen en om de schade voor de kinderen te beperken. Ondanks dat de ouders uit elkaar gaan dienen zij in het belang van de kinderen te blijven samenwerken. De rechter gaat met de partijen en de advocaten actief op zoek naar een oplossing en er worden afspraken gemaakt.

Indien partijen het over geschilpunten niet eens kunnen worden, neemt de rechter een beslissing. Deze procedure gaat sneller dan een normale rechtszaak en dus krijgen partijen sneller duidelijkheid.

 

Hoe werkt deze procedure?

De beide ouders kunnen samen één advocaat benaderen of ieder een eigen advocaat.

Vervolgens vullen de ouders samen het deelnameformulier in. Hierop wordt dan aangegeven waar de ouders overeenstemming over hebben en wat nog de geschilpunten zijn.

Het deelnameformulier wordt naar de rechtbank gezonden en deze bepaalt of de zaak geschikt is voor een deelname aan de pilot.

Is de zaak geschikt dan ontvangen alle partijen een uitnodiging voor een gesprek bij de rechter. Hierbij is dan ook de advocaat of de advocaten aanwezig.

Partijen zitten dan niet tegenover elkaar maar naast elkaar en proberen in het gesprek met de rechter de geschilpunten te bespreken en tot een oplossing te komen.

 

Wat is de rol van de kinderen?

Indien de kinderen 12 jaar of ouder zijn, krijgen zij ook een uitnodiging voor een gesprek met de rechter. De kinderen mogen iemand meenemen die hen bij dat gesprek steunt. Dit dient iemand te zijn die neutraal staat ten opzichte van de ouders, bijvoorbeeld een kindbehartiger.

 

Welke onderwerpen kunnen in het gesprek met de ouders aan de orde komen?

  • Bij welke ouder wordt het kind ingeschreven?
  • Hoe wordt de omgangsregeling/zorgregeling ingevuld?
  • Hoe informeren de ouders elkaar over de kinderen en wanneer dienen zij elkaar te informeren?
  • De vaststelling van de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie.
  • Hoe worden de spullen verdeeld?
  • Wat gaat er met de echtelijke woning gebeuren? Wie blijft er wonen? Wordt deze verkocht? Wie blijft huren?

Zijn er een of meer geschilpunten over een van deze onderwerpen, dan kan men deelnemen aan de pilot.

 

Voorwaarden

Echter er zijn nog een aantal voorwaarden waaraan de ouders dienen te voldoen:

  • In het belang van de kinderen worden beslissingen genomen;
  • U wilt overleggen en ook bent u bereid om afspraken te maken over de geschilpunten;
  • Omdat u deelneemt aan een pilot, dient u aan het begin van het gesprek vragenformulieren in te vullen en een evaluatieformulier. Ook de kinderen wordt verzocht aan te geven hoe zij de pilot hebben ervaren. Uiteraard zijn de antwoorden anoniem.

Mocht u voor deze pilot in aanmerking willen komen, neem dan gerust contact op.

Wij nemen dan alles met u door en indien u van de rechtbank bericht krijgt dat u aan de pilot kunt deelnemen, dan staan wij u uiteraard graag bij.