“Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen”.  Mensen ook!

Deze quote is van toepassing op mijn overlegscheidingspraktijk. In een echtscheiding voelen veel mensen zich beperkt door de emoties en de situatie die ze niet kennen en waar ze  – soms ongevraagd- in terecht komen.

In mijn overlegscheidingspraktijk valt mij op dat cliënten beter tot hun recht komen en meer ruimte krijgen dan in een procedure op tegenspraak. In de overlegscheiding worden zij – net als in een procedure op tegenspraak – zelf bijgestaan door een advocaat, die met de cliënt vooraf bespreekt wat voor hem/haar belangrijk is. Zij krijgen de ruimte om aan te geven waar zij tegenaan lopen en zoeken samen met hun advocaat uit wat hun belang is. 

Als verschil met de procedure op tegenspraak geldt dat naast het feit dat zij dit met hun eigen advocaat bespreken, de advocaat het belang van de cliënt bespreekt met het in de overlegscheiding opgestelde team.

In het team in de overlegscheiding worden met de coach/psycholoog en de beide advocaten voorbesproken waar de pijnpunten en belangen liggen bij beide partijen. Ook wordt het gezamenlijk belang gezocht voor beide partijen. De juridische kwesties worden door de professionals vooraf besproken, zodat iedereen ook weet waar de juridische belangen van eenieder liggen. De voorbesprekingen worden teruggekoppeld aan de beide cliënten en alles wordt aan tafel besproken.

Doordat beide partijen bijgestaan worden door professionals die allemaal mediationskills hebben, krijgen alle partijen de ruimte om zichzelf te zijn en om op een respectvolle manier met elkaar tot een overeenstemming te komen. De coach/psycholoog bewaakt de communicatie tussen de partijen en hun advocaten. Daar heeft hij/zij immers voor gestudeerd.

Uiteraard is er ook ruimte voor de emoties die vaak een plek krijgen doordat zij besproken worden met de beide cliënten samen en de professionals. Ten aanzien van de kinderen worden goede sluitende afspraken gemaakt.

De financiën worden besproken en waar nodig wordt een onafhankelijke financiële expert of fiscalist (eveneens met mediationskills) betrokken bij het proces.

Al met al krijgt eenieder de ruimte om te bloeien en om uiteindelijk de vervelende fase van de echtscheiding achter zich te laten. Dat maakt dat een overlegscheiding voor mij en mijn team geslaagd is!

Liedeke Floris

Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?

Wat is er gebeurd?

Vier vrienden gaan met de boot naar een recreatiemeer. Zij leggen de boot aan een kade vlakbij een gemarkeerd zwemstrandje. Eén van de mannen neemt een aanloop vanaf de kade en duikt het [ondiepe] water in. Als gevolg van de duik loopt hij een hoge dwarsleasie op. Hij is verlamd vanaf zijn schouders naar beneden en rolstoelafhankelijk. Ten tijde van het ongeval was hij 20 jaar oud.

Aansprakelijkstelling

Het slachtoffer stelt de provincie als beheerder en toezichthouder aansprakelijk. Zij zouden niet hebben voldaan aan hun zorgplicht om voor een veilig zwemwater te zorgen.  En tevens stelt het slachtoffer het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, RAUM genaamd, aansprakelijk.

Volgens het slachtoffer zijn er onvoldoende maatregelen genomen ter voorkoming van springen en/of duiken in het ondiepe water vanaf de kade waar het ongeval heeft plaatsgevonden. RAUM en de provincie hebben hiermee gevaar scheppend gehandeld. 

Standpunten

[De verzekeraar van] RAUM heeft na onderzoek erkend dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren getroffen om het ongeval te voorkomen. Zij erkent aansprakelijkheid. Daarbij geeft zij wel aan dat haar vergoedingsplicht niet hoger is dan 50% van de schade. Het slachtoffer zou namelijk ook eigen schuld aan het ongeval hebben gehad. Het slachtoffer is hiermee niet akkoord. De verzekeraar heeft, namens RAUM, nog een minnelijk bod gedaan om 80% van de schade te vergoeden.

Het slachtoffer kan zich echter niet vinden in het eigen schuld verweer en stapt naar de rechter. Hij vordert volledige vergoeding van de schade. Hij stelt hierbij dat zowel RAUM als de provincie hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Uitspraak rechter

De rechtbank ziet geen belang  bij een procedure tegen de provincie nu RAUM al aansprakelijkheid heeft erkend. De discussie richt zich op het percentage eigen schuld.

De rechtbank gaat uit van 50%  aansprakelijkheid voor RAUM, echter vanwege de billijkheidscorrectie verhoogt de rechtbank dit met 30%. Geen volledige vergoeding dus zoals was gevorderd.

Ook de rechter meent dat met de impulsieve duik zonder te kijken er een eigen schuld percentage is voor het slachtoffer. Hij mocht er niet zonder meer vanuit gaan, dat het water overal diep genoeg was om te duiken. Temeer nu het  Alkmaarder- en Uitgeestermeer zo’n 700 hectare beslaat.

Wel meent de rechtbank dat hier plaats is van een correctie op basis van :

  • Het zeer ernstig letsel op jonge leeftijd
  • De over en weer gemaakte fouten
  • Het feit dat RAUM voor dergelijke zaken is verzekerd.

Uiteindelijk komt de rechter op 80% schadevergoeding.

Conclusie

Op grond van billijkheid wordt aldus het percentage schadevergoeding gecorrigeerd, in deze zaak tot 80%.  Hetgeen overigens de verzekeraar ook buitengerechtelijk had aangeboden. Nu het belang van het slachtoffer groot is, is het begrijpelijk dat hij 100% bij de rechter heeft gevorderd.

Eigen schuld speelt echter wel degelijk een rol in dergelijke zaken. Het percentage dat vergoed moet worden aan het slachtoffer kan echter hoger uitvallen dan de mate van aansprakelijkheid en eigen schuld  o.a. vanwege de ernst van het letsel.

Lees hier de volledige uitspraak

Edith de Koning

Edith de Koning-Witte

Waarom een LSA advocaat inschakelen

Letselschade

Er zijn tegenwoordig zeer veel bureaus met letselschadespecialisten. Vaak denkt men te worden geholpen door een advocaat waar dat niet zo blijkt te zijn. Iedereen mag zich letselschadespecialist noemen. Je hoeft er geen opleiding voor te hebben of aangesloten te zijn bij specialisatie verenigingen. Er is vaak ook geen klachtenprocedure.

Een letselschadespecialist mag ook niet procederen en er moet alsnog een advocaat ingeschakeld worden, mocht dit aan de orde zijn.

Er zijn letselschadebureaus die goede specialisten in dienst hebben maar door de bomen is het bos vaak niet meer te zien.

Een advocaat heeft rechten gestudeerd en daarnaast nog een driejarige opleiding tot advocaat gevolgd. Na 2 jaar werkervaring als advocaat op het gebied van personenschade mag je je aansluiten bij de specialisatieverenigingen. Eerst moet je nog wel de postacademische specialisatieopleiding personenschade behalen.

Er zijn strenge eisen gesteld door de Orde van Advocaten maar ook door de specialisatie verenigingen LSA en ASP o.a. verplichte bijscholing en intervisie.

Tevens is er een klachtenprocedure zowel bij de Orde van Advocaten als bij de LSA.

mr. Edith de Koning-Witte is LSA letselschadeadvocaat.