Waarom een LSA advocaat inschakelen

Letselschade

Er zijn tegenwoordig zeer veel bureaus met letselschadespecialisten. Vaak denkt men te worden geholpen door een advocaat waar dat niet zo blijkt te zijn. Iedereen mag zich letselschadespecialist noemen. Je hoeft er geen opleiding voor te hebben of aangesloten te zijn bij specialisatie verenigingen. Er is vaak ook geen klachtenprocedure.

Een letselschadespecialist mag ook niet procederen en er moet alsnog een advocaat ingeschakeld worden, mocht dit aan de orde zijn.

Er zijn letselschadebureaus die goede specialisten in dienst hebben maar door de bomen is het bos vaak niet meer te zien.

Een advocaat heeft rechten gestudeerd en daarnaast nog een driejarige opleiding tot advocaat gevolgd. Na 2 jaar werkervaring als advocaat op het gebied van personenschade mag je je aansluiten bij de specialisatieverenigingen. Eerst moet je nog wel de postacademische specialisatieopleiding personenschade behalen.

Er zijn strenge eisen gesteld door de Orde van Advocaten maar ook door de specialisatie verenigingen LSA en ASP o.a. verplichte bijscholing en intervisie.

Tevens is er een klachtenprocedure zowel bij de Orde van Advocaten als bij de LSA.

mr. Edith de Koning-Witte is LSA letselschadeadvocaat.

Wist u dat:

Medio maart 2022 is er een grote stap gezet in de gelijkheid van ouders met en ouders zonder gezag !

Als ouders ongehuwd zijn moeten zij naast de erkenning van het kind ook altijd nog het gezag regelen bij de rechtbank via een formulier, zodat zij in het vervolg belangrijke beslissingen over het kind samen kunnen nemen.

Het kwam in mijn praktijk regelmatig voor dat ongehuwde partners vergaten het gezag te regelen en daar dan pas bij het uit elkaar gaan achter kwamen. Met soms gerechtelijke procedures tot gevolg. De Eerste Kamer heeft  gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarbij ook de ongehuwde partner na erkenning van het kind automatisch gezag krijgt. Nadat het wetsvoorstel is aangenomen, moet de regering zorgen dat het voorstel in het Staatsblad komt en inwerking treedt. Het is denkbaar dat de regering goedkeuring onthoudt, maar in de praktijk komt dat zelden of nooit voor.

Een grote stap vooruit dus. Dit voorkomt dat er later discussies tussen ouders ontstaan over het gezag en is in het belang van de kinderen.

Liedeke Floris

Wist u dat advocaatkosten soms fiscaal aftrekbaar kunnen zijn?

Indien er advocaatkosten worden gemaakt ter verkrijging van partneralimentatie zijn die kosten aftrekbaar mits de alimentatie ook daadwerkelijk wordt voldaan. Ook kosten voor het verhogen of behouden van partneralimentatie zijn aftrekbaar. Dit geldt alleen voor de ontvanger, en mits de afspraken in een beschikking, convenant of (vaststellings-)overeenkomst zijn vastgelegd.

Of de advocaatkosten voor de alimentatiebetaler aftrekbaar zijn stond ter discussie in de volgende zaak. De rechtbank vond van wel (ECLI:NL:RBZWB:2019:5615). Het Hof kwam tot een hele andere conclusie en gaf de inspecteur gelijk. De kosten die de betaler maakt zijn niet aftrekbaar.(ECLI:NL:GHSHE:2021:720)

De juridische kosten om te komen tot een zorg-contactregeling met de kinderen of de verdeling van de boedel, verlaging van de alimentatie en overige zaken die bij een echtscheiding aan de orde komen zijn niet aftrekbaar.

Vraag uw advocaat dus gerust om een specificatie van de kosten die betrekking hebben op de verkrijging van partneralimentatie, zodat u die bij de aangifte IB kunt opvoeren als aftrekpost.

 

Liedeke Floris