Echtscheiding en onderneming

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en echtscheiding; huwelijksdatum en vorm zijn bepalend

Vóór 1 januari 2018 gehuwd in gemeenschap van goederen? Dan behoort de waarde van de aandelen ván de BV tot de gemeenschap van goederen, niet de BV zelf. Meestal zal de feitelijke ondernemer de aandelen toebedeeld krijgen, en dient hij/zij de waarde van de aandelen over jullie beiden te verdelen. Doorgaans is een waardering door een deskundige vereist. wij.legal vindt en benadert de juiste persoon, en begeleidt ook een eventuele procedure.

Na 1 januari 2018 gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen? Dan geeft de doorslag of het bedrijf voor of tijdens het huwelijk is opgericht. Ervoor? Dan valt de waarde van de aandelen van de BV in principe niet in de gemeenschap van goederen.

Wie op huwelijkse voorwaarden is gehuwd, zal in de akte hebben vermeld of de aandelen van de BV behoren tot het gemeenschappelijke vermogen. Werkt ook de partner in de onderneming, dan is dat een punt van aandacht. wij.legal begeleidt en adviseert bij deze en andere zaken, ook als bijvoorbeeld pensioen is opgebouwd in eigen beheer.

Alimentatie en DGA

Voor het bepalen van de draagkracht van een directeur-grootaandeelhouder die alimentatie moet betalen, zijn verschillende inkomensbestanddelen maatgevend. De ondernemer kan zichzelf een vast salaris toekennen, kan dividend al dan niet uitkeren of heeft misschien geld geleend van zijn onderneming. Dit alles bepaalt de mate van welstand van partijen tijdens hun huwelijk. En de vraag is natuurlijk of die inkomensbestanddelen na einde huwelijk ook nog uitgekeerd kunnen worden – op de korte én lange termijn. Maak daarom ook prognoses voor de toekomst. wij.legal werkt graag samen met je accountant en schakelt vlot door goede contacten met andere accountantskantoren.

Binnen het rechtsgebied van familierecht is ‘echtscheiding en ondernemers’ een belangrijke specialisatie van wij.legal. Onmisbaar daarbij is kennis van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Expertise die direct binnen bereik is door korte lijnen met onze gespecialiseerde kantoorgenoten.

ZZP’er en echtscheiding

Gehuwd met een zzp’er of zelf zzp’er? Graag helpt wij.legal jou om de gevolgen van de echtscheiding goed te regelen. Binnen het familierecht zijn wij uitstekend thuis in echtscheiding en ondernemers. Vaak komt de expertise van pas van onze collega-specialisten in het ondernemingsrecht. Korte lijnen, in jouw belang.