Kerst is sneller dan je denkt: wat verandert er vanaf 2020 op echtscheidingsgebied?

08 Oct 2019

Alvast een vooruitblik : Wat verandert er vanaf 2020 op echtscheidingsgebied?

Wettelijke indexering:

In november 2019 wordt het indexeringspercentage voor 2020 bekend. Op grond van artikel 1:402a stijgen de alimentatiebedragen  jaarlijks. Hiervan kan tussen partijen onderling iets anders zijn overeengekomen. Dit kunt u nalezen in uw echtscheidingsconvenant.

Fiscale aftrek:

De fiscale aftrek  van de partneralimentatie gaat in stappen omlaag. Dit kan in de toekomst een reden zijn om een wijziging van de alimentatie te vragen. Op dit moment is de aftrek 51,95 procent. Deze wordt afgebouwd tot in 2023 naar 37 %.

Duur partneralimentatie:

Vanaf 1 januari 2020 zal de duur van de partneralimentatie worden aangepast. Als hoofdregel geldt dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Uitzondering:
  1. Als je nog jonge kinderen hebt, geldt de maximale termijn van 12 jaar. De einddatum wordt dan de datum als het jongste kind 12 jaar wordt.
  2. Voor langdurig gehuwden, die op het moment van scheiden 10 jaar jonger zijn dan de geldende AOW-leeftijd, dan kan de maximale termijn van 10 jaar gelden (tot het bereiken van de AOW-leeftijd).

Uiteraard kan altijd een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule. Dan beslist de rechter of een verlenging redelijk en billijk is.

Denk dus goed na of het nog voor het einde van het jaar indienen van een echtscheidingsverzoek gunstig voor u is. Tot dan geldt de huidige regelgeving met een duur van 12 jaar.

In beide wetten zowel in die van voor 1 januari 2020 als in die van na 1 januari 2020 blijft het uitgangspunt de behoefte van de een en de draagkracht van de ander.

Pensioen:

Thans wordt door as ex-partners vaak een afspraak gemaakt om de pensioenen te verevenen conform de Wet Verevening pensioenrechten. Het is de bedoeling  dat in 2021 conversie de standaard gaat worden. Dan krijgt de ontvangende partner een eigen aanspraak op pensioen.

Dit zal nog veel voeten in aarde hebben, want de huidige pensioenmaatschappijen werken nu ook al niet altijd mee aan conversie.

Vragen ?

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de vfas – familierechtadvocaten/ mediators  van wij.legal.

Liedeke Floris

 

Lees ook: Partneralimentatie per 1 januari 2020