Soms heeft u toestemming nodig van uw ex-partner om te kunnen verhuizen.

15 Jan 2021

Wist u dat?

U soms toestemming van uw ex-partner nodig heeft om te verhuizen?

In geval er kinderen zijn en een van beide ouders wil gaan verhuizen, zal er toestemming nodig zijn van de andere ouder om te verhuizen. Zeker als er gezamenlijk ouderlijk gezag is over de kinderen (Art 1:253a BW). Dit omdat het van belang is voor de kinderen dat zij in de buurt van de andere ouder blijven wonen. Aan de andere kant heeft een ouder natuurlijk ook recht om te verhuizen. Dit heeft effect op de kinderen en de beide ouders.

Ook als er een uitgebreide zorg- en contactregeling is met de kinderen, zal er veel veranderen. Die regeling moet dan niet in gevaar komen.

Komt u er samen niet uit? Dan is mediation een oplossing. Ook kan het nodig zijn om de rechter vervangende toestemming te vragen. U heeft dan een geschil over de uitvoering van het ouderlijk gezag en dat kunt u altijd voorleggen bij de rechter. Er zal met ieders belangen rekening gehouden moeten worden.

Indien de kinderen niet bij de ouder wonen die verhuist, zal een toestemming minder noodzakelijk zijn. Wel zal dan uiteraard de zorg- en contactregeling goed geregeld moeten worden, omdat die zal gaan wijzigen. Onderling overleg tussen ouders is daarbij ook zeker noodzakelijk. Ook hier kan gekozen worden voor mediation indien de ouders er niet uitkomen hoe de omgangsregeling er uit moet zien indien de niet-verzorgende ouder verhuist.

 

Liedeke Floris