Nieuwe wijze van berekening partneralimentatie per 1 januari 2023:

fact 1 jan insta

Per 1 januari zal er, net als bij de berekening van de kinderalimentatie, gerekend gaan worden met een forfaitair bedrag aan woonlasten bij de berekening van de draagkracht van de partneralimentatie.

Tot 1 januari 2023 wordt rekening gehouden met de werkelijke woonlasten. Daarmee kan de partneralimentatie beïnvloed worden. Immers een zeer hoge woonlast vermindert de partneralimentatie. In dat geval kan er een verweer gevoerd worden dat die hoge woonlast niet redelijk is, omdat de woonlast meer dan 30 % van het netto loon bedraagt. De rechter moet daar dan een uitspraak over doen.

Per 1 januari 2023 zal gerekend gaan worden met een “woonbudget”.

Dit woonbudget zal 30 % van het netto besteedbaar inkomen zijn. Hieronder vallen de kale huurlasten, hypotheeklasten rente, bijtelling eigenwoningforfait, premie/aflossing en een forfait van € 95,= aan eigenaarslasten. Of de hogere energielasten daar ook onder zullen vallen valt nog te bezien. Vermoedelijk wel. Het is nog even afwachten op het Rapport alimentatienormen 2023, zodat ook op dit punt duidelijkheid komt.

Bij de partneralimentatieberekeningen verwacht men ook dat deze wijziging eenvoud brengt en een voorspelbare uitkomst van de berekening. Mochten er redenen zijn om af te wijken van het woonbudget dan moet er sprake zijn van een duurzame en substantiële afwijking van de werkelijke woonlasten (lager of juist hoger). Dat moet dan wel worden bewezen.

De praktijk zal gaan uitwijzen of hier regelmatig gebruik van zal worden gemaakt, omdat het uitgangspunt “het woonbudget” zal zijn.

Lees hier het Rapport Alimentatienormen 2022.

Ouders zijn te houden aan afspraken omtrent kinderrekening!

Stel: de ene ouder houdt zich niet aan de afspraken met betrekking tot de kinderrekening? Kan je dan iets doen ?

Meestal wordt er een kinderalimentatie afgesproken die in een ouderschapsplan en in een beschikking bij de rechtbank wordt vastgelegd. Dan kan de deurwaarder gemakkelijk tot betekening en executie van de beschikking overgaan. Zo kan de kinderalimentatie dan relatief eenvoudig worden binnengehaald. Dit kan ook door het LBIO.

Steeds vaker komt het voor dat mensen afspreken dat er een kinderrekening wordt geopend. Bepaald wordt dan wie welke bedragen op een kinderrekening zal storten waarvan dan de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen worden voldaan. Als dit is opgenomen in een ouderschapsplan welke integraal is opgenomen in een beschikking van de rechtbank, leek dit niet door de deurwaarder geïnd te kunnen worden. Dit leverde in de praktijk problemen op.

Dat is nu anders!

In een niet gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de rechter bepaald dat een deurwaarder wel de executie ten laste van de niet betalende partij mag voortzetten als er geen bedragen op de kinderrekening worden betaald en deze integraal is opgenomen in een ouderschapsplan en beschikking.

Met andere woorden: Ook als een van beiden het bedrag dat is afgesproken te betalen op de kindrekening niet voldoet, kan tot executie worden overgegaan (mits het bedrag uiteraard in een ouderschapsplan en integraal in de beschikking is opgenomen).

Een grote vooruitgang voor de praktijk!

“Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen”.  Mensen ook!

Deze quote is van toepassing op mijn overlegscheidingspraktijk. In een echtscheiding voelen veel mensen zich beperkt door de emoties en de situatie die ze niet kennen en waar ze  – soms ongevraagd- in terecht komen.

In mijn overlegscheidingspraktijk valt mij op dat cliënten beter tot hun recht komen en meer ruimte krijgen dan in een procedure op tegenspraak. In de overlegscheiding worden zij – net als in een procedure op tegenspraak – zelf bijgestaan door een advocaat, die met de cliënt vooraf bespreekt wat voor hem/haar belangrijk is. Zij krijgen de ruimte om aan te geven waar zij tegenaan lopen en zoeken samen met hun advocaat uit wat hun belang is. 

Als verschil met de procedure op tegenspraak geldt dat naast het feit dat zij dit met hun eigen advocaat bespreken, de advocaat het belang van de cliënt bespreekt met het in de overlegscheiding opgestelde team.

In het team in de overlegscheiding worden met de coach/psycholoog en de beide advocaten voorbesproken waar de pijnpunten en belangen liggen bij beide partijen. Ook wordt het gezamenlijk belang gezocht voor beide partijen. De juridische kwesties worden door de professionals vooraf besproken, zodat iedereen ook weet waar de juridische belangen van eenieder liggen. De voorbesprekingen worden teruggekoppeld aan de beide cliënten en alles wordt aan tafel besproken.

Doordat beide partijen bijgestaan worden door professionals die allemaal mediationskills hebben, krijgen alle partijen de ruimte om zichzelf te zijn en om op een respectvolle manier met elkaar tot een overeenstemming te komen. De coach/psycholoog bewaakt de communicatie tussen de partijen en hun advocaten. Daar heeft hij/zij immers voor gestudeerd.

Uiteraard is er ook ruimte voor de emoties die vaak een plek krijgen doordat zij besproken worden met de beide cliënten samen en de professionals. Ten aanzien van de kinderen worden goede sluitende afspraken gemaakt.

De financiën worden besproken en waar nodig wordt een onafhankelijke financiële expert of fiscalist (eveneens met mediationskills) betrokken bij het proces.

Al met al krijgt eenieder de ruimte om te bloeien en om uiteindelijk de vervelende fase van de echtscheiding achter zich te laten. Dat maakt dat een overlegscheiding voor mij en mijn team geslaagd is!

Liedeke Floris

9 september 2022 Dag van de Echtscheiding? Wat is dat nou weer..?

fact dag van de echtscheiding

Na terugkeer van de vakantie, op 9 september 2022 houdt de vereniging Familie en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators weer de dag van de echtscheiding. Dit is een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor een zorgvuldige echtscheiding. Dit jaar is er extra aandacht voor het samengestelde gezin.

Ook wij.legal doet daar aan mee.

De vFAS heeft deze dag ingesteld, zodat er extra aandacht is voor de kwaliteit bij echtscheidingen. vFAS-leden hebben allemaal een driejarige studie gedaan om toe te treden tot de vereniging van de vFAS, zodat je zeker weet dat iemand met kennis je begeleidt in deze vervelende periode van je leven. Daarbij hebben zij het keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten. Je spreekt met echte specialisten dus.

Heeft u vragen op het gebied van familierecht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen een mediation, een overlegscheiding of het toernooi-model? Stel ze gerust!

U bent van harte welkom op vrijdag 9 september as. U kunt dan kosteloos uw vragen stellen gedurende de dag van 09.00 uur tot en met 14.00 uur. U kunt natuurlijk ook langskomen op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, aan de Lekkerbeetjesstraat 6. In dat geval vragen wij u even een afspraak te maken: 088-1410800. Dat kan overigens ook op andere dagen in de eerste week van september.

Maar voor nu:

Wenst wij.legal iedereen een fijne, rustige, fantastische en zorgeloze vakantie toe!

This image has an empty alt attribute; its file name is LIEDEKE-4-150x150.png

Liedeke Floris