Hoger salaris per januari 2024, nieuwe alimentatieberekening?

Fact alimentatie

In mijn praktijk komt het voor dat mensen de vastgestelde of overeengekomen partneralimentatie of de kinderalimentatie willen wijzigen. Soms wil men dat zelfs meerdere malen.

In januari 2024 gaat vrijwel iedereen er financieel op vooruit, vanwege de indexering van de lonen. Kan dit een reden zijn om de alimentatie te wijzigen?

Ja dat kan. Maar let op!

Niet elke wijziging van omstandigheden geeft een reden om de alimentatie te wijzigen. Wel moet er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden. Alleen die wijzigingen waardoor het aanvankelijk vastgestelde of overeengekomen bedrag niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven, zijn van belang.

Welke wijzigingen rechtens relevant zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het enkele feit dat de alimentatie met 1 januari 2024 met een percentage van 6,2% wordt verhoogd en je salaris maar met 3% zal onvoldoende zijn om een wijziging voor elkaar te krijgen.

Maar als je al jaren alimentatie betaalt en de wettelijke indexering zorgt ervoor dat je-  conform de wettelijke maatstaven-  teveel betaalt, kan dat weer wel een wijziging van de alimentatie tot gevolg hebben.

Ook in geval van meer verdienen van de ex-partner, zowel als alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige, kan er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden, zowel bij kinderalimentatie als bij partneralimentatie.

Als in het convenant een niet-wijzigingsbeding is opgenomen, zal wijziging vaak niet mogelijk zijn.

Fact alimentatie 1

Bewust afwijken van de wettelijke maatstaven

Ook als in het convenant bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven, zal een wijziging meestal afgewezen worden.

Het is van belang om goed in kaart te brengen wat er is afgesproken in het echtscheidingsconvenant, voordat er een wijziging wordt gevraagd.

Wellicht lukt het om in onderling overleg of in mediation de alimentatie te wijzigen. Lukt dat niet, dan zal er een eenzijdig verzoekschrift moeten worden ingediend bij de rechtbank.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Wie is Liedeke Floris als overlegscheidingsadvocaat?

Liedeke Floris

Sinds wanneer ben je mediator en lid van de VvCP?

In 2008 nodigde een vriendin van me mij uit om een mediationopleiding bij haar te komen volgen. Het leek haar wel wat voor mij. Mediation. En ze had gelijk! In 2016 heb ik de opleiding bij de VvCP gevolgd.


Waar woon en werk je en met wie?

Al jaren woon ik in Vught. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Ik werk bij Wij.legal, als onderdeel van BG.Legal. Voorheen was ons kantoor gevestigd in Boxtel, nu in Den Bosch aan de Lekkerbeetjesstraat 6, een modern gebouw met open werkplekken, vlakbij het station. Een gezellig, kundig advocatenkantoor met enkel specialisten, die elkaar regelmatig weten te vinden als dat nodig is. Onze Wij.Legal slogan is: “je staat niet alleen”. Dat geldt ook als professional bij de VvCP, de practice group en voor mijn cliënten in een overlegscheiding.


Waar verheug je je op? 

Naast dat ik mij verheug op toekomstige overlegscheidingen, verheug ik mij op de vele mooie momenten met dierbaren, vrienden en kennissen. Kerst is een tijd om uit te rusten en mooie nieuwe herinneringen te maken. Zo zal ik weer de natuur in trekken om vogels te spotten en te genieten van hun schoonheid en samenwerking.

Vogels spotten

Heb je wel eens een vlucht spreeuwen of ganzen gezien? Minutieus precisiewerk, zonder dat je door hebt hoe dat gaat. Het ziet er gemakkelijk uit, maar is vakwerk. Zo zal een goede overlegscheiding er ook moeten uitzien!

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Wijzigingspercentage alimentatiebedragen vastgesteld voor 2024: 6,2 %

Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn.

Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en meestal in november bekend gemaakt.

Door de algemene ontwikkeling van het loonpeil te volgen wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk jaar moet vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele inflatie.

Het percentage waarmee de alimentatiebedragen per 1 januari 2024 worden verhoogd, is vastgesteld op 6,2%.

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Telt de mening van kinderen in een echtscheidingszaak?

Fact Friday mening kinderen 1

Nog steeds wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo. Wat mogen kinderen dan wel?

Bij de rechtszaak tussen de ouders:

Als ouders uit elkaar gaan of er loopt een zaak over ouderlijk gezag of omgang of een ondertoezichtstelling, dan roept de rechter kinderen van 12 tot en met 18 jaar per brief op. Zij kunnen aan de rechter zelf vertellen wat zij van de situatie vinden. Zij mogen dus hun verhaal doen en kunnen niet zelf beslissen. Zij hoeven niet persé te komen en kunnen ook een brief aan de rechter schrijven. Daarin kunnen ze aangeven wat ze van de situatie vinden.

Gaat de procedure bij de rechtbank over kinderalimentatie dan krijgen kinderen tussen 16 jaar en 18 jaar een uitnodiging van de rechter om aan te geven wat zij van de situatie vinden. Dit kan ook in een gesprek of door het schrijven van een brief.

Eigen rechtsingang:

Daarnaast hebben minderjarige kinderen ook een eigen rechtsingang bij de rechter. De kinderen kunnen de rechter een brief schrijven en vragen om een beslissing te nemen over de invulling van de zorgregeling, informatieregeling, de benoeming van een bijzondere curator en het bepalen van het hoofdverblijf van hen in geval beide ouders het gezamenlijk gezag hebben over de kinderen.

De rechter zal na ontvangst van de brief van de kinderen, hen oproepen en dan een gesprek met hen hebben. Daarna zal er een zitting worden bepaald en dan worden de ouders opgeroepen en eventueel ook betrokken hulpverlenende instanties.

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de kinderen in een echtscheidingsprocedure.

Heeft u kinderen in een echtscheidingssituatie. Bij www.villapinedo.nl kunnen kinderen een luisterend oor vinden, zonder dat daar een van de ouders zich daarmee bezig houdt.

Liedeke Floris
Liedeke Floris