9 september 2022 Dag van de Echtscheiding? Wat is dat nou weer..?

fact dag van de echtscheiding

Na terugkeer van de vakantie, op 9 september 2022 houdt de vereniging Familie en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators weer de dag van de echtscheiding. Dit is een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor een zorgvuldige echtscheiding. Dit jaar is er extra aandacht voor het samengestelde gezin.

Ook wij.legal doet daar aan mee.

De vFAS heeft deze dag ingesteld, zodat er extra aandacht is voor de kwaliteit bij echtscheidingen. vFAS-leden hebben allemaal een driejarige studie gedaan om toe te treden tot de vereniging van de vFAS, zodat je zeker weet dat iemand met kennis je begeleidt in deze vervelende periode van je leven. Daarbij hebben zij het keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten. Je spreekt met echte specialisten dus.

Heeft u vragen op het gebied van familierecht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen een mediation, een overlegscheiding of het toernooi-model? Stel ze gerust!

U bent van harte welkom op vrijdag 9 september as. U kunt dan kosteloos uw vragen stellen gedurende de dag van 09.00 uur tot en met 14.00 uur. U kunt natuurlijk ook langskomen op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, aan de Lekkerbeetjesstraat 6. In dat geval vragen wij u even een afspraak te maken: 088-1410800. Dat kan overigens ook op andere dagen in de eerste week van september.

Maar voor nu:

Wenst wij.legal iedereen een fijne, rustige, fantastische en zorgeloze vakantie toe!

This image has an empty alt attribute; its file name is LIEDEKE-4-150x150.png

Liedeke Floris

Heb je recht op alimentatie als je niet meer samenwoont?

Er zijn Kamervragen gesteld of er iets gedaan kan worden aan het negatieve financiële aspect dat partijen, die enkel hebben samengewoond, na beëindiging van de samenleving hebben.

Mensen die getrouwd zijn hebben vaak goed geregeld of zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn of op huwelijksvoorwaarden. Daarbij komt dat de een vaak recht heeft op alimentatie.

Dat is anders als je ongehuwd gaat samenwonen.

Er kan een samenlevingsovereenkomst worden opgesteld voor het huwelijksvermogensregime, maar er bestaat geen recht op partneralimentatie. Uiteraard bestaat wel een recht op kinderalimentatie.

De ex-samenwoner komt er dus bekaaid van af. Vaak hoor ik als men uit elkaar gaat, dat dit ook een bewuste keuze is geweest om onafhankelijk van elkaar te blijven. Helaas zijn er ook stellen die vooraf niet goed hebben nagedacht wat de financiële consequenties zijn bij het uiteengaan na beëindiging samenwonen.

Er is nu aandacht voor in de politiek. Er zijn Kamervragen gesteld of het toch nodig is dat er een billijkheidsvergoeding kan worden toegekend. Na de vakantie gaan de Kamervragen behandeld worden en mogen we een reactie verwachten. Lees hier voor meer informatie.

Voorlopig geldt echter nog: geen recht op alimentatie.

Tip: bedenk goed hoe je het financieel wil regelen als je gaat samenwonen, ook als je nog met je hoofd stapelverliefd in de wolken loopt!

Liedeke Floris

Verdiencapaciteit ook aan de orde bij vaststellen kinderalimentatie

Ook bij het vaststellen van kinderalimentatie houdt de rechtbank rekening met een verdiencapaciteit, zowel aan de zijde van de vader als van de moeder. Dat er bij partneralimentatievaststelling rekening gehouden moest worden met een verdiencapaciteit was al langere tijd aan de orde.

Nu geldt dat ook bij het vaststellen van kinderalimentatie.

Dit heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs beslist in een arrest. Klik hier om het volledige arrest te lezen.

In dit geval was een moeder al meerdere jaren afhankelijk van een bijstandsuitkering (uitkering o.g.v. Participatiewet) en stelde daarom dat zij niet of onvoldoende in staat was om meer inkomen te genereren.

De rechtbank oordeelde als volgt:

Moeder heeft wel aangetoond dat zij een uitkering ontvangt o.g.v. Participatiewet, maar heeft nagelaten te onderbouwen welke inspanningen zij (heeft) verricht om bijdrage te kunnen (gaan) leveren aan de behoefte van de kinderen. Haar enkele stelling dat zij al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangt en fysieke beperkingen heeft is in dit verband niet voldoende. Ook van een ouder die een bijstandsuitkering ontvangt mag in beginsel worden verwacht zich in te spannen om eigen inkomsten te genereren.

Van belang is dus bij een kinderalimentatievraagstuk dat alle financiële gegevens naar boven komen, maar ook dat je als vader of moeder onderbouwt waarom je niet meer kan verdienen en een bijstandsuitkering geniet. Als dat onvoldoende wordt onderbouwd, kan de rechtbank een fictieve verdiencapaciteit aannemen.

Liedeke Floris

Kan een echtscheidingsconvenant nog aangepast worden nadat het getekend is?

Dit is een vraag die ik vaak krijg, nadat een convenant is ondertekend en zelfs bekrachtigd is door de rechtbank. Dit omdat mensen soms achteraf spijt hebben van wat er is afgesproken.

In het convenant staat vaak dat afspraken niet kunnen worden ontbonden. Dat maakt het lastig om onder die afspraken uit te komen. Als de ex-partner de afspraken niet nakomt, kan de andere partner eisen dat de afspraken worden nagekomen.

Kan een convenant worden aangepast?

Het antwoord is ja, maar ook nee. Het kan soms wel en soms niet.

Het kan eenvoudig:

Wanneer beide partners het samen eens zijn over de wijziging. In dat geval maken ex-partners een aanvullende overeenkomst, waarin staat dat de afspraken uit het convenant vervangen worden door andere afspraken.

Lastiger is het als ex-partners het niet eens zijn over een wijziging. In dat geval kan er alleen een wijziging plaatsvinden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Een rechter kan dan bepalen dat de afspraken door veranderde omstandigheden niet meer redelijk zijn.

Ook kan het als er een relevante wijziging van omstandigheden is, die rechtvaardigt dat de eerdere afspraken worden gewijzigd. Dit kan soms zo zijn bij de vastgelegde alimentatie, omdat bijvoorbeeld het bedrag niet langer redelijk is. De wijziging moet dan wel een relevante wijziging zijn, die rechtvaardigt dat de eerdere afspraak komt te vervallen.

Liedeke Floris