Reisorganisator Corendon aansprakelijk voor val tijdens vakantie door lekkage in de doucheruimte.

Toedracht

De heer X had een overeenkomst met Corendon afgesloten betreffende een vliegreis met verblijf in een hotel in Macedonië. De badkamer behorende bij de hotelkamer was betegeld. In de badkamer was geen rubberen antislip douchemat aanwezig.

Toen de heer X voor de eerste keer gebruik maakte van de badkamer ontstond er een lekkage. Water afkomstig uit de douchecel is in de badkamer gevloeid en daar blijven staan. Heer X heeft geklaagd bij de reisleider van Corendon en om een andere kamer verzocht. Hier werd geen gehoor aan gegeven.

Bij de volgende keer douchen is de heer X op zijn zijde gevallen en liep hierbij schouderletsel op en bezocht het ziekenhuis in Macedonië. Diezelfde dag heeft hij in het hotel een andere kamer gekregen.

Letsel

Bij aankomst in Nederland en bezoek aan het ziekenhuis blijkt dat de heer X geopereerd moest worden en blijvend letsel heeft opgelopen aan zijn schouder, o.a. een frozen shoulder.

De heer X stelt Corendon aansprakelijk voor de schade nu Corendon tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de reisovereenkomst.   

Rechtbank Noord-Holland wijst de vordering toe. Corendon gaat in beroep.

Verweer Corendon

  • stelt dat er meteen actie is ondernomen na de klacht
  • betwist dat de val is gekomen door de lekkage en wijst hierbij op de mogelijkheid dat de heer X bij het verlaten van de douchebak achter de rand is blijven haken. Immers de heer X is voorovergevallen en zou achterovergevallen zijn als hij was uitgegleden.
  • de val had eveneens plaats gevonden als de badkamer droog zou zijn geweest

Hof Amsterdam

Nergens blijkt wat voor actie er is ondernomen door Corendon en evenmin dat de lekkage is verholpen, althans deze stelling is niet onderbouwd door Corendon. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen getroffen. Een badstoffen doek die op de grond kan worden gelegd volstaat niet.

De mogelijkheid dat de heer X over de rand is gestruikeld is niet onderbouwd. Alleen de stelling dat de heer X niet achterover is gevallen is ontoereikend.

Corendon betoogt ook nog dat de val ook zou hebben plaatsgevonden zonder de opgetreden lekkage. De neergelegde handdoek zou dan ook zijn weggegleden als de badkamervloer droog geweest zou zijn. Hiermee miskent Corendon dat er sprake is geweest van een lekkage, aldus het Hof. Dat er lekkage is geweest staat vast. Bovendien zijn de handdoeken juist neergelegd door de heer X vanwege de lekkage.

Nu vast staat dat de beschreven lekkage zich opnieuw heeft voorgedaan nadat de heer X daarover had geklaagd en er niets is ondernomen door Corendon, ook zijn verzoek om een andere kamer niet is ingewilligd volgt hieruit dat Corendon tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting uit reisovereenkomst. Het Hof Amsterdam stelt dus de heer X in het gelijk

Schade

De schade staat nog niet vast. Corendon wordt daarom veroordeeld tot vergoeding van de schade op te maken bij staat. Het Hof overweegt ook nog dat in de schadestaatprocedure tevens aan de orde zal kunnen komen welke schade Corendon als een gevolg van de val kan worden toegerekend, mede rekening houdend met de leeftijd van de heer X en of er sprake is van een vermindering van de vergoedingsplicht van Corendon op basis van eigen schuld.

Opmerkingen

Een uitspraak waaruit blijkt dat reisorganisatoren klachten serieus moeten nemen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Hoe in deze zaak tot een eigenschuld percentage gekomen moet worden is de vraag. Wat valt het slachtoffer hier te verwijten? Een eventuele vermindering van de schade in verband met de leeftijd van het slachtoffer is niet op zijn plaats; Take the victim as you find him.

Zie uitspraak

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte

Verzekeraar discrimineert vrouwen bij vaststelling hoogte letselschade

Edith de Koning

Reaal schadeverzekering N.V. discrimineert een vrouw bij de vaststelling van de hoogte van de letselschade.

Op de vingers getikt door Het College voor de Rechten van de Mens. Reaal ging bij de vergoeding van de schade uit dat de vrouw zonder ongeval tien jaar niet zou hebben gewerkt en daarna voor de helft van de tijd. Het college oordeelde dat dit een verboden onderscheid is op basis van geslacht. Bij een man zou de verzekeraar een dergelijke berekening namelijk niet hanteren.

Lees de gehele uitspraak.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte

Geen schadevergoeding voor ouders van sexueel misbruikte kinderen

Edith de Koning

Drie kinderen zijn jaren sexueel misbruikt door een neef. De neef wordt veroordeeld en krijgt drie jaar gevangenisstraf. Ouders vorderen oa smartengeld en inkomensschade.

Affectieschade kent de Nederlandse wet niet en de ouders voldoen niet aan de criteria voor vergoeding op basis van shockschade. Schade in verband met opgenomen vakantiedagen om de kinderen bij te staan wijst de rechter eveneens af. Het betreft inkomensschade van ruim € 16.000,=. De rechter wijst het af omdat het geen kosten zijn van vervangende professionele hulp. De reden hiervoor is dat het niet normaal en gebruikelijke is dat professionele en betaalde hulpverleners worden ingeschakeld om bij de kinderen te zijn.

Rechtbank Midden Nederland 5 februari 2014.
Zie uitspraak

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte