Soms heeft u toestemming nodig van uw ex-partner om te kunnen verhuizen.

Wist u dat?

U soms toestemming van uw ex-partner nodig heeft om te verhuizen?

In geval er kinderen zijn en een van beide ouders wil gaan verhuizen, zal er toestemming nodig zijn van de andere ouder om te verhuizen. Zeker als er gezamenlijk ouderlijk gezag is over de kinderen (Art 1:253a BW). Dit omdat het van belang is voor de kinderen dat zij in de buurt van de andere ouder blijven wonen. Aan de andere kant heeft een ouder natuurlijk ook recht om te verhuizen. Dit heeft effect op de kinderen en de beide ouders.

Ook als er een uitgebreide zorg- en contactregeling is met de kinderen, zal er veel veranderen. Die regeling moet dan niet in gevaar komen.

Komt u er samen niet uit? Dan is mediation een oplossing. Ook kan het nodig zijn om de rechter vervangende toestemming te vragen. U heeft dan een geschil over de uitvoering van het ouderlijk gezag en dat kunt u altijd voorleggen bij de rechter. Er zal met ieders belangen rekening gehouden moeten worden.

Indien de kinderen niet bij de ouder wonen die verhuist, zal een toestemming minder noodzakelijk zijn. Wel zal dan uiteraard de zorg- en contactregeling goed geregeld moeten worden, omdat die zal gaan wijzigen. Onderling overleg tussen ouders is daarbij ook zeker noodzakelijk. Ook hier kan gekozen worden voor mediation indien de ouders er niet uitkomen hoe de omgangsregeling er uit moet zien indien de niet-verzorgende ouder verhuist.

 

Liedeke Floris

Pas op met verhuizen zonder toestemming van de andere ouder

verhuizen

Als beide partijen ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, is de toestemming van een verhuizing van de andere ouder altijd nodig. Mocht de andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan de rechter via een procedure art. 1: 253a BW om vervangende toestemming worden gevraagd.

verhuizen zonder toestemming

Dit overkwam ook een mevrouw die met de kinderen verhuisde, en waarbij de hulpverleningsinstanties het een goed idee vonden dat zij zou gaan verhuizen. Arrest Rechtbank-Oost-Brabant 29-04-2020: ECLI:NL:RBOBR:2020:2414 .

In dit specifieke geval maakten ouders zoveel ruzie, dat zelfs de hulpverleners het een goed idee vonden als de vrouw zou gaan verhuizen. Deze reden gaf zij o.a. aan bij de kort gedingrechter.

Hiermee maakte de kort gedingrechter echter korte metten: Eigenrichting kan niet beloond worden en de moeder moest terugverhuizen.

Pas dus op met verhuizen zonder toestemming van de andere ouder! De rechter kan je zelfs verplichten om terug te verhuizen, als de andere ouder geen toestemming heeft gegeven.

Waar houdt een rechter rekening mee als hij toestemming verleent om te verhuizen?

Van belang bij een verhuizing en de toestemming ervan gelden o.a. de navolgende criteria:

  • Hoe noodzakelijk is het om te verhuizen?
  • Is de verhuizing goed doordacht en voorbereid?
  • Hoe is de communicatie tussen ouders?
  • Hoe is de zorg verdeeld over het kind/de kinderen en hun ouders en kan dat doorgaan na de verhuizing?
  • Kunnen de gevolgen van de verhuizing voor de andere ouders worden verzacht en/of gecompenseerd en zo ja, hoe ?
  • Hoe oud is het kind/de kinderen en wat is zijn/haar mening ?
  • Hoe zeer is het kind/de kinderen geworteld in de omgeving waar hij/zij nu woont?
  • Zijn er extra kosten voor de zorg/contactregeling en worden die gecompenseerd.
Conclusie:

Het is bij een voorgenomen verhuizing in ieder geval aan te raden in ieder geval eerst in onderling overleg te gaan als ouders en de argumenten tussen ouders goed te bespreken. Ook is een en ander afhankelijk van de omstandigheden en hangt een vervangende toestemming door de rechter af van de invulling van o.a. bovenstaande vragen.

Al met al voldoende reden om met de andere ouder tijdig te overleggen, zodat er geen verrassende uitkomsten zijn. Mediation kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Liedeke Floris

Na een echtscheiding verhuizen met je kinderen? Let op!


Jaren geleden heb ik mij zeer druk gemaakt als advocaat voor een vader met twee kinderen waarvan de moeder naar Amerika wilde verhuizen. De vader zag de kinderen twee dagen door de week en om de week het gehele weekend. De moeder had een nieuwe vriend in Amerika en wilde daar naartoe verhuizen met de kinderen. De vader was het daar niet mee eens, omdat het ondraaglijk voor hem was om de kinderen niet elke week bij zich te hebben.

Een rechtszaak en een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kwamen eraan te pas om te voorkomen dat moeder zou verhuizen en dat de vader het contact met zijn kinderen zou verliezen. In die tijd hadden we nog geen WhatsApp of facetime, zodat slechts per telefoon contact mogelijk was. Toch besliste de rechtbank destijds dat moeder met de kinderen mocht vertrekken. Een zware klap voor cliënt. Inmiddels zijn er heel wat jaren verstreken en is de rechtspraak op dit punt volop in beweging.

Zo had ik jaren later een cliënt waarvan de ex-vrouw met 5 jarig kind was vertrokken naar haar nieuwe vriend in Emmen. De inzet van die procedure was dat het kind bij vader in de gewone woonplaats van het kind zou moeten verblijven en dus terugkeren uit Emmen. Daarin gaf de rechtbank mijn cliënt gelijk, met name omdat het in het belang van het kind is in de eigen thuissituatie op te groeien.

LET OP!

Als partijen gezamenlijk gezag hebben, heb je toestemming van de andere ouder nodig om te verhuizen. Ook al is dat maar een paar kilometer verderop.
Wat nu als de ander geen toestemming geeft ? Dan kan er in een procedure vervangende toestemming worden gevraagd bij de rechtbank. De belangen van beide partijen en het kind worden afgewogen door de rechtbank en de uitslag daarvan is niet op voorhand te zeggen. Als je niet met een goed onderbouwd verhaal komt, is de kans groot dat de verhuisdozen weer uitgepakt kunnen worden. Verhuizen zonder toestemming kan een ouder duur komen te staan: de rechter kan dan beslissen dat een ouder moet terugverhuizen of dat de kinderen bij de andere ouder gaan wonen.
Mochten partijen in een zodanige probleemsituatie zitten, kan je er ook voor kiezen om een mediationtraject te volgen. Aan de mediationtafel worden dan alle onderliggende belangen besproken en wellicht kan er dan alsnog een voor beide partijen draaglijke oplossing worden gevonden. Dat is zeker in het belang van de kinderen die het betreft, en uiteraard ook voor de ouders.

Dit artikel is gepubliceerd in 073Magazine, december 2017

Liedeke Floris